2020-07-03 08:19Bloggpost

Intervju med exjobbare Alexandra Mikha och Gina Radouani

Alexandra och Gina läser Byggteknik och design på KTH. Mitt under pågående corona-epidemi har de genomfört sitt exjobb hos oss på Bjerking, med två handledare på distans.

De har studerat sättningsproblemen vid Gamla Stans t-banestation i anslutning till Söderströmsbron där Trafikförvaltningen och SL har efterfrågat en förstärkning som inte stör trafiken i området. Examensarbetet gick ut på att testa en jordförstärkning med geopolymer samt genomföra en modelleringsstudie för att avgöra om metoden kan tillämpas långsiktigt.

Bild från vår intervju online

Hej på er! Hur har det fungerat att göra exjobb under den här speciella tiden tycker ni?Ja vi började ju i början av mars så det var verkligen otur för oss. Platsledaren på trafikverket fick vi mindre kontakt med när pandemin bröt ut. Vi har arbetat mestadels hemifrån, precis som alla andra. Det hade såklart varit ännu trevligare att träffa gruppen på riktigt lite mer, men ingen har ju varit på plats. Vi har bara varit in till kontoret några gånger, däremot har vi deltagit på alla resursmöten via Teams.

Handledarskapet har varit jättebra! Vi har haft två handledare, Luigi Credendino och Ibrahim Al-Zubaidi. I början hade vi avstämning varje dag kring vad vi gjort och planering för nästa dag. De var duktiga på att hjälpa oss strukturera i början så vi inte blev stressade. När vi blev mer självgående kunde vi planera själva men stämde fortfarande av med våra handledare dagligen. De svarade alltid på en gång om vi mailade.

Hur kom ni i kontakt med Bjerking?
Vi hade en kurs i geologi och geoteknik där Luigi gästföreläste. Vi var båda intresserade av ämnet och det var självklart att vi skulle höra av oss till Bjerking.

Berätta kort om exjobbet!
Gamla Stans t-banestation och Söderströmsbron som byggdes på 50-talet har olika sättningsproblem under plattformen, och runt omkring finns hårt trafikerade ytor. Trafikförvaltningen/SL har efterfrågat en störningsfri förstärkning av marken.

Vi har modellerat fram vilka jordtyper som finns där och kommit fram till att jorden består av fyllnadsmassor (sand och byggrester, trä och lera) på friktionsjord på berg. Området är väldigt knepigt och geotekniska utredningar har påvisat både slukhål och rörelser.

Vid intervjuer med SLs personal som vi har tagit del av har det framkommit att de fyller på en kubikmeter spårmakadam per år som hela tiden försvinner.

Förslaget har varit jordförstärkning med geopolymer som vi testat. Det finns inte så mycket studier och modelleringar kring geopolymer så vi genomförde en modelleringsstudie där vi kunnat påvisa ur ett beräkningsperspektiv att det blir mindre deformationer med geopolymer.

Det handlar alltså om injektering med borredskap istället för med stora maskiner. Om man stabiliserar marken genom injektering av geopolymer finns en garanti på 10 år men troligtvis kommer lösningen vara mycket längre. Geopolymer består av två flytande ämnen som i kontakt med varandra expanderar och bildar en ogenomtränglig barriär mot vatten och skyddar mot erosion.

Det är både mer tidseffektivt och mer ekonomiskt med den här typen av förstärkning. Med traditionell metod måste man också stoppa t-banan.

Nu kan vi bara hoppas att vårt exjobb kan vara till nytta för Trafikförvaltningen.

Vad har varit särskilt bra?
Gina: Jag har lärt mig oerhört mycket, det har varit 10 intensiva veckor med mycket inlärning.

Alexandra: vi har känt oss välkomna av Luigi, handledarskapet har varit jättebra.

Vad kommer du berätta för dina kursare som är nyfikna på Bjerking?
Det är ett mindre företag, jämfört med t ex Sweco, och det har vi upplevt som positivt. Det är en familjär atmosfär och alla som vi har varit i kontakt med har varit supertrevliga.

Skulle du kunna tänka dig att börja jobba på Bjerking efter examen?
Ja helt klart!

Hur ser er drömkarriär ut?
Alexandra: Jag är väldigt intresserat av den tekniska biten i konstruktioner. Jag vill bli bättre på att räkna och modellera och kunna arbeta med tuffa projekt.

Gina: Jag är intresserad av teknik, natur och matte. Jag brinner för tekniken mer än den administrativa delen. Ett konkret mål var tidigare att bli projektledare och chef men nu när jag gjort praktik känner jag att jag vill grotta ner mig mer i tekniken och kanske vänta lite med att leda människor. Vi får se i framtiden.

Bilden ovan är skärmdumpad från Teams vid presentationen av exjobbet på Bjerking

Läsa exjobbet här: "Jordförstärkning med geopolymer"Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Luigi Credendino
Luigi Credendino