2020-04-15 12:11Bloggpost

Intervju med vår radonspecialist Kirlna Skeppström

Kirlna Skeppström är radonspecialist på Bjerking och med anledning av SVT Nyheter och Hem & Hyras granskning av höga radonhalter i Nykvarn har vi bett henne om ett uttalande.

Hej Kirlna Skeppström, radonspecialist på Bjerking! Hur ser du på SVT:s avslöjande att flera ”radonsanerade” hus har tusentals becquerel radon?

Jag tycker att det är väldigt allvarligt och oansvarigt att berörda inte vidtagit åtgärder. När man arbetar med radonfrågor lyfts det ofta fram att exponering av radon under en kort tid inte är farligt, och inte ökar risken för hälsoproblem. I detta fall har dock de boende exponerats för väldigt höga halter under väldigt lång tid. Det är väldigt allvarligt att kommunen inte tagit ansvar för sina kommunalägda bostäder, och jag ställer mig frågan om det handlar om okunskap eller brist på ansvar?

Vad kan okunskapen bero på?

Okunskapen kan dels bero på att frågan inte tas på allvar, eller att man inte är insatt i ämnet. Det kan givetvis också bero på personalomsättning, att en kunnig person slutat och den nya medarbetaren inte satt sig in i frågan. Det är värt att komma ihåg att Sverige är ett radonland, och att samtliga 290 kommuner bör arbeta med radonfrågor i olika omfattning. I det här specifika fallet är det är viktigt att utreda var det brustit.

Vad tänker du om rådet att evakuera?

Jag förstår de boendes oro, och kommunen bör ordna annat boende under den tiden de utreder radonproblematiken inför saneringsåtgärder. Det är inte alltid möjligt att sänka en förhöjd radonhalt till under 200 Bq/m3 i ett steg. Det kan ta lite tid innan man kommer till rätta med problemet. Jag håller med Professor i Miljömedicin Göran Pershagens uttalande om att detta är oacceptabelt.

Berätta lite om dina kunskaper gällande radon.

Jag arbetar som radonspecialist på Bjerking. I min roll ingår samtliga aspekter av radonfrågor: förebyggande åtgärder, mätning, utredning av för höga halter, riskbedömning, förslag på saneringsåtgärder samt utbildningsfrågor. Jag forskar även i ämnet radon på KTH samt är styrelseledamot i Svensk Radonförening.

Vad engagerar dig?

Jag engageras av att arbeta med ett konkret problem. Jag har en bakgrund hos Strålsäkerhetsmyndigheten där jag arbetade med strategiska frågor på nationell nivå och på Bjerking arbetar jag nu även operativt. Radon är ett ämne med stark koppling till folkhälsa – så man kan säga att jag sysslar med frågor som på sikt räddar liv.

Att sprida korrekt kunskap till de som arbetar operativt med radonfrågor kan minska antalet dödsfall i lungcancer, det engagerar mig.

Vad gör jobbet extra spännande/utmanande?

Det är en utmaning och drivkraft att förmedla att effekterna av radonexponering först syns efter en lång tid, och därför är förebyggande arbete otroligt viktigt. Det är även en utmaning att förändra beteenden och att sprida kunskapen att radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som på sikt kan orsaka lungcancer.

Här kan du läsa mer om hur vi på Bjerking arbetar med radon

Här kan du ta del av SVT:s gransking

 


Ämnen: Radon

Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Kirlna Skeppström
Specialist Radon
Kirlna Skeppström