2019-11-26 07:00Bloggpost

Träseminarium hos Bjerking: Varför bygger vi inte mer i trä?

Endast var tionde större byggnad byggs med trästomme trots många fördelar. Frågan om varför lyftes på vårt träseminarium med några av branschens ledande experter.

Ett lysande exempel är Magasin X: Kontorsbyggnad med trästomme i Uppsala. Jonas Wahlström från Vasakronan presenterade projektet som nu är under byggnation och kommer att innebära betydligt mindre klimatpåverkan samt många andra fördelar som t.ex. kortare byggtid och bättre inomhusklimat. 

Björn Johanson, Bjerking berättade om träkonstruktionen med träbalkar för Magasin X, som tål stor belastning med hög hållbarhet och luftighet. Anders Tväråna, arkitekt från White Arkitekter, berättade om utmaningarna med trä och menar att systemet normalt i Sverige är byggt på att bygga med stål och betong, vilket gör det lite mer krävande. Utmaningar är bland annat att skapa en brandsäker byggnad samt att tänka på en bra ljudnivå. De många balkarna kräver även extra planering för att få ihop helheten, vilket man har lyckats mycket bra med i Magasin X. Stora fönster och inifrån belysta träbalkar skapar även en träkänsla externt.

Under panelsamtalet lett av moderator Frida Tjernberg på Bjerking med Mathias Fridholm direktör på Svenskt Trä, Linda Camara operativ chef Tengbom, Jessika Szyber affärsutvecklingschef bygg Stora Enso samt Eric Borgström, träkonstruktör på Bjerking diskuterades utmaningar och möjligheter med att bygga i trä. Det finns lösning med akustik, brand och fukt vad gäller trä, men det pågår även kontinuerligt forskning internationellt där Svenskt Trä är delaktiga. Stora Enso är även aktiva i flera olika utvecklingsprojekt, nämnde Jessika. Linda berättade om sitt arbete med att som arkitekt propagera för olika träprojekt och vikten av samarbete med olika aktörer. En viktig del är ha med en konstruktör som Bjerking för att skapa tyngd i motivationen av trä. För att börja med trä i planeringen av ett projekt är intresset av hållbarhet en grund, menar Linda. Mathias lyfter fördelen med att det är enklare att bygga högt med trä eftersom det är ett lättare material.

Vad gäller konstruktion är det viktigt att ta höjd för att det exempelvis krävs lite kraftigare material och mer planering i början, menar Erik. Andra fördelar att välja trä är bättre inomhusmiljö och en spännande arkitektur. Det påverkar även hälsan positivt, säger Mathias. Men det är ändå så att ”money talks”, menar Jessika slutligen och en rapport, där SCB sammanställt siffror vilka publicerades i Tidskriften Betong, visar att det är billigare att bygga bostäder med trästomme än i betong.

Panelens sista medskick till publiken blev: när projekt planeras, våga tänk utanför boxen och testa trä i tanken!Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se