2023-05-29 12:00Nyheter

Bjerking i AIFOOD-projekt rörande vertikal odling i fastigheter

AIFOOD-project

I maj 2020 startade teknikbolaget Swegreen ett AI-projekt för vertikal odling i befintliga bostadshus och kontorsfastigheter (AIFOOD). Bjerking med sin erfarenhet från fastighetssidan blev tillfrågade om att vara med i uppstartsskedet för att definiera behov i projektet. Projektet har nu har tagits upp på IVA:s 100-lista. 

IVA:s 100-lista lyfter fram utvalda forskningsprojekt som bedöms ha potential att utvecklas till innovationer, affärsutveckling eller annan form av nytta Årets lista presenterades den 10 maj 2023 och fokuserar på temat "Teknik i mänsklighetens tjänst" och lyfter projekt som specifikt behandlar klimatförändringar, energiförsörjning, välfärdsteknik, cybersäkerhet och krisberedskap och motståndskraft. Ett av projekten som IVA lyfter fram är Swegreens AIFOOD-projekt. Lena Furuhovde representerar Bjerking i detta projekt.

Vi på Bjerking har varit med som bollplank i början av projektet, berättar Lena Furuhovde, marknads- och utvecklingschef på Bjerking. Swegreen ville få byggkonsultens syn och krav på det hela. Rent konkret har det handlat om att delta i ett antal workshops för att definiera upplägget för projektet och identifiera vilken typ av uppgifter och resultat man bör få fram.

Projektet handlar om AI för hållbar matproduktion och mer specifikt om att integrera vertikal odling i ett befintligt kontorshus, i detta fall DN-skrapan. Den artificiella intelligensen har i detta projekt använts för att orkestrera flödet med näring, ljus och ventilation till de vertikala odlingarna. Fastighetssystemet har varit sammankopplat med systemet för odlingen så att koldioxid har kunnat föras från kontorsutrymmena till odlingen och syre har förts tillbaka till kontoret.

Vi är stolta över att vi varit med i detta AI-projekt, säger Lena. Genom att tänja på gränserna och låta efterfrågan styra kan vi skapa nya spännande lösningar för våra kunder. Vår ambition är att Bjerking ska vara inblandade i fler AI-projekt i framtiden.

 

Läs mer
IVA:s 100-lista
Pressmeddelande från Swegreen
Projektets webbplatsOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra större kontor finns i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Lena Furuhovde
Marknads- och utvecklingschef
Lena Furuhovde

Relaterad media