2021-10-07 13:38Nyheter

Ett 40-tal medlemmar skriver på nytt avtal med Uppsala klimatprotokoll

Fredrik Frensborg från Bjerking, Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige samt Erik Pelling, Joachim Danielsson och Laura Hartman från Uppsala kommun. Fredrik Frensborg från Bjerking, Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige samt Erik Pelling, Joachim Danielsson och Laura Hartman från Uppsala kommun.

För att nå uppsatta klimatmål och öka takten i klimatomställningen måste arbete ske över branschgränserna. Därför finns Uppsala klimatprotokoll och på dagens rundabordsmöte skrev ett 40-tal medlemmar på att samverka för klimatets skull i ytterligare tre år.

– Uppsala har nu världens chans att ta ledarrollen bland tillväxtkommuner i Sverige, för klimatdriven affärsutveckling bland annat, säger Fredrik Frensborg, Chef strategisk affärsutveckling på Bjerking, som var moderator vid dagens rundabordsmöte, tillsammans med Laura Hartman, ordförande i Uppsala klimatprotokolls samordningsgrupp och Uppsala kommuns hållbarhetschef.

När det nya klimatavtalet skrivs under lovar medlemmarna att arbeta för att bidra till uppfyllnad av FN:s Parisavtal, med målet att planetens temperatur inte ska öka med mer än 1,5 grader. Det betyder att medlemmarna ska arbeta för en minskning av växthusgasutsläpp på 14 procent per år.

Medlemmarna lovar också att anta ett urval av protokollets klimatutmaningar under hösten 2021. Utmaningarna finns inom ett antal områden, det kan till exempel handla om att endast ha fossilbränslefria personbilar till ett visst årtal, att arbeta för ökad träbyggnation, eller att öka andelen egen förnybar elproduktion.

– Uppsala klimatprotokoll har funnits i över 10 år. Det är fortsatt ett oerhört viktigt och prioriterat forum. Nu måste vi växla upp och vi ser fram emot att få ännu fler medlemmar från fler branscher framöver. Även vi inom kommunen jobbar på att få fler kommunala verksamheter delaktiga i klimatprotokollet, säger Laura Hartman.

Bland medlemmarna i Uppsala klimatprotokoll återfinns aktörer som Uppsala kommun, Region Uppsala, båda universiteten, Länsstyrelsen, miljöorganisationer och lokala företag från bland annat bygg-, Life Science- och teknikkonsultbranschen. Bjerking har varit medlem i nätverket sedan juni 2018.

Läs mer om Uppsala klimatprotokoll

Kort om Uppsala klimatprotokoll
Uppsala klimatprotokoll är ett lokalt klimatavtal och ett branschöverskridande nätverk för företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att öka takten i klimatomställningen.Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Fredrik Frensborg
Chef strategisk affärsutveckling
Fredrik Frensborg