2020-01-30 07:00Nyheter

Kolsänkor - utformning av grönytor för att maximera kolinlagring

Vi på Bjerking klimatkompenserar genom vår egen klimatfond. För varje ton koldioxidekvivalenter som orsakas direkt av Bjerkings resor, energianvändning och stora inköp avsätts en summa som minst motsvarar kostnaden för de bästa CDM-projekten (gold standard). Vad kan då vår klimatfond användas till?

Jo till exempel det här:

"Kolsänkor i staden - utformning av grönytor för att maximera kolinlagring” – en förstudie till ett forskningsprojekt med syfte att öka förståelsen för hur val av grönyta kan påverka kolinlagringen med tanke på växtval, växtbäddsuppbyggnad och skötsel. I förstudien kommer projektgruppen, bestående av Agnes Sandström, Disa Löfvendahl, Lisa Henningsson och Karin Winroth ha kontakt med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och knyta nya kontakter via nätverk inom Uppsala klimatprotokoll.

Målet med forskningsprojektet är att:

  • Skapa ”recept” för de mest effektiva grönytorna
  • Sprida argument och information baserade på forskning och fakta

En förhoppning är även att kunna komplettera med verktyget grönytefaktor som en metod för att säkerställa kolinlagring vid exploatering.Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se