2020-08-18 08:23Nyheter

Studenternas nybyggda arena är klar

Bild: FOJAB arkitekter

Studenternas idrottsplats färdigställdes redan 1909, och den ombyggnation som nu genomförts är den största i anläggningens historia. Utvecklingen är en del av Uppsala kommuns vision om att utveckla området från en idrottsplats till en mer levande och tillgänglig mötesplats för alla Uppsalabor och besökare. Fotbollsplanen och läktardelen står nu efter drygt 3 år helt klara medan färdigställandet av kontorslokaler fortsätter under 2021.  

Studenternas ägs av Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB och består av två kommersiella fastigheter på 8 respektive 3 våningar, kopplade till arenabyggnaden. Den totala ytan utgör 13 000 kvm för hälsorelaterade verksamheter, kontor, gym, mm. Målsättningen har hela tiden varit att skapa mer liv och rörelse i området. 

Fotbollsarenan har en planyta på 7 140 kvm (105 x 68 m) med konstgräs. Konstgräset uppfyller FIFA Quality Pro standard, planen är uppvärmd och kommer kunna användas året om. Fotbollsplanen har flyttats 25 meter söderut och frigjort en ny torgyta mellan arenan och stadsträdgården. 

Idrotts- och fritidsnämnden vid Uppsala kommun, som hyr arenan av Sportfastigheter, driver och hyr i sin tur ut till föreningar och eventorganisatörer. Här finns en läktare för 8 400 sittande åskådare samt funktionsytor för verksamhet och omklädning samt tre torgytor.  

Studenternas är Sveriges första HBTQ-anpassade arena. Lokalerna anpassas bland annat med duschbås och könsneutrala toaletter. Personal och föreningar utbildas, vilket kommunen hoppas ska leda till ökad förståelse för normkritik och inkludering.  

Bjerking har haft ett omfattande åtagande när det gäller ombyggnaden av Studenternas  och uppdraget har inkluderat installationsbyggledning, projekt- och byggledning, miljö och geoteknik, landskapsarkitektur, VA-projektering samt besiktning inom bygg, el och VVS. 

”Bjerking har varit involverade med många kompetenser i det här projektet och det har varit fantastiskt att följa omvandlingen av den gamla slitna anläggningen till en ny modern arena”, säger Urban Nordström som varit biträdande byggledare installation från Bjerking.  

Han tillägger också att det faktum att arenan har använts för fotboll under byggtiden har försvårat för alla inblandade i projektet, vilket också bekräftas av Johan Quarfordt, projektledare på Sportfastigheter som ansvarar för och leder arbetet med Studenternas: 

”Det har varit logistikutmaningar för att garantera en tillgänglig och säker arena under bygget eftersom träning och seriespel har pågått under hela byggnationenDet finns dessutom ett intensivt gång- och cykelstråk som går mellan stadsträdgården och arenaområdet. Det har också krävt en hel del trafiklösningar för att skydda trafikanterna.”  

Den officiella invigningen av Studenternas är planerad att äga rum i april 2021.  


Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Urban Nordström
Urban Nordström