2020-04-29 12:16Nyheter

Väg 537

Väg 537 från Västerås till Tidö-Lindö har en vägbredd på sex meter och trafikflödet är cirka 1750-1850 fordon per dygn. Längs med denna sträcka ska en 4,5 km lång gång- och cykelbana upprättas. Bjerking har fått uppdraget av Trafikverket, och det sträcker sig till 2024.

Både de boende längs med sträckan och de boende på Barkarö har bristande tillgänglighet för oskyddade trafikanter då sträckan omfattas av arbetspendling, skolpendling samt fritidsaktiviteter.

Tidö-Lindö är ett attraktivt bostadsområde som har omvandlats från fritidsboende till drygt 700 permanentboenden. Längs med väg 537 finns flera mindre bostadsområden och det sker en kontinuerlig bostadsutveckling med både den nybyggda Eriksbo Park (49 tomter) och Barkaröskogens planerade områden (400 bostäder.)

Från Västerås centrum/tätort till Ekbacken/Enhagen finns det idag en gång-cykelväg men när man fortsätter till Tidö-Lindö längs väg 537 hänvisas all gång- och cykeltrafik till väggrenen längs väg 537, en sträcka på cirka 4,5 km. 

För att uppnå en säker och god tillgänglighet för de oskyddade trafikanterna behövs en kompletterande GC-väg mellan Ekbacken/Enhagen och Gångholmen där allmän väg slutar. GC-vägen ska knyta samman de lokala målen längs med sträckan, och åtkomsten till lokaltrafiken ska tillgänglighetsanpassas.

Uppdragsstart är maj 2020, och det avslutas 2024.

Kund: Trafikverket.

Se vår filmOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Anders Wärefors
VD
Anders Wärefors
Lennart Zetterlund
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad
Lennart Zetterlund