2020-11-26 15:18Nyheter

Värmeåtervinning ur spillvatten – en vinst för både ekonomin och klimatet

Börje Wahlén och Robert NorströmBörje Wahlén och Robert Norström

Utvecklingen av system för värmeåtervinning ur spillvatten har tagit ett stort steg framåt. Numera finns flera tillförlitliga leverantörer för system som är enkla att implementera i projekt. Det har Bjerking tagit fasta på.

- Genom att ta tillvara på energin inom fastigheten slipper vi spola ut den för att sen köpa in ny energi, säger Börje Wahlén som är specialist på kyl- och värmepumpar.

- Vi har i ett antal bostadsprojekt projekterat in denna energibesparande lösning i kombination med fjärrvärme eller där värmeåtervinning från spillvattnet med värmepump kombineras med berg- eller luft/vatten-kollektor.

För att få en väl fungerande anläggning med hög återvinning lägger vi på Bjerking en stor vikt vid val av systemlösning. I studentbostadsprojekt har vi kunnat räkna hem det statliga investeringsstödet med hjälp av värmeåtervinningen från spillvattnet.

- Vi ser även en stor potential i andra typer av fastigheter till exempel kontorsbyggnader där man har restaurangverksamhet i markplan, vårdboenden, och industribyggnader med mera, säger Robert Norström som är uppdragsansvarig inom VVS & Styr.Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se