2020-12-04 12:06Nyheter

Wijk Oppgård

Bjerking har fått i uppdrag att projektera infrastrukturen för det nya bostadsområdet Wijk Oppgård i Upplands Väsby. I projekteringen ingår gator, VA, belysning, landskapsarkitektur och ledningssamordning.  

Kommunen har tagit fram en detaljplan för Wijk Oppgård vars syfte är att exploatera området med ny småhusbebyggelse, flerbostadshus och en ny skola. Därför krävs en utbyggnad av nya gator samt ett nytt VA-nät. I området finns idag en befintlig skola som ska rivas och ersättas med en ny skola och en idrottshall.  

Projekteringen är uppdelad i fyra etapper där Bjerking tar fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar för utförandeentreprenad för samtliga etapper. Byggstart för etapp 1 var i mars 2020 och färdigställs till jul. Den innefattar samtliga bostadsgator, totalt 1 500 meter gata, samt nya VA-ledningar och övriga ledningsarbeten. 

Karin Lundvall från Projekt- och byggledning på Bjerking, är byggledare för etapp 1-3. Entreprenör för etapp 2 är under upphandling och beräknas vara klar i december 2021. Hela bostadsområdet Wijk Oppgård beräknas vara färdigställt år 2023. 

Medverkande från Bjerking i detta uppdrag: 

Camilla Willman, Uppdragsledare 

Niklas Invall, Teknikansvarig Gata  

Malin Mellhorn/Anton Fredriksson, Teknikansvariga VA 

Linn Berkelund, Handläggare VA 

Henric Ericsson, Teknikansvarig Belysning 

Karin Winroth, Teknikansvarig Landskap

Markus Österberg, Teknikansvarig Ledningssamordning 


Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Camilla Willman
Mark och gatuprojektör
Camilla Willman