2021-12-20 07:00Pressmeddelande

Anders Carlsson utsedd till specialist inom sterilisering på Bjerking

Anders Carlsson, BjerkingAnders Carlsson, Bjerking

Bjerking har utsett Anders Carlsson till Specialist inom sterilisering. Anders som är konsult inom Life Science på Bjerking har en omfattande erfarenhet från området. Life Science är ett av Bjerkings satsningsområden och med Anders i rollen som specialist hoppas företaget kunna expandera på den svenska Life Science-marknaden.

Anders har studerat till kemiingenjör på KTH samt gått kurser på Universitet och Hälsohögskolan. Han har tidigare arbetat på Pharmacia/Upjohn, Pfizer, AMO och GE Healthcare. Från och med 1 januari 2022 är han utsedd till Specialist sterilisering. Bjerking har därmed fyra specialister för olika verksamhetsområden men Anders är den första inom Life Science.

- Det är inspirerande och jag är såklart stolt att få vara först ut som specialist inom Life Science. För mig befäster det att Life Science är ett viktigt satsningsområde för Bjerking och att enheten är etablerad i bolaget.

Genom åren har Anders fått utmärkande erfarenheter av olika typer av sterilisering, allt från ångsterilisering och torrvärmesterilisering till strålsterilisering. Han är van att driva projekt från inköp och installation av den här typen av steriliseringsutrustning, till kvalificering av processer, kvalitetssäkring och utredningar. Anders håller utbildningar inom området sterilisering och han har god erfarenhet från läkemedelstillverkning samt tillverkning av medicintekniska produkter.

- Anledningen till att jag en gång i tiden kom att arbeta i Uppsala var för att få arbeta med en unik ångsteriliseringsprocess för Hyaluronsyrabaserade produkter. Det är väldigt utvecklande att få lära sig arbeta med produkter som är svåra att sterilisera.

Vid sidan av arbetet är Anders medlem i SIS tekniska kommitté SIS/TK 349 för sterilisering och rengöring. Där arbetar han med att påverka innehåll i framtida standarder vars syfte är att skapa säkra produkter och processer för att förhindra att smitta och infektioner sprids. Det är ett viktigt arbete för att få vårdgivare, tillverkare, leverantörer och myndigheter att använda gemensamma krav för tillverkning, vilket bidrar till säkrare produkter och därmed ökad patientsäkerhet.

Anders har som konsult arbetat med steriliseringsprocesser, proteinfermentering, proteinrening och med uppskalning av mediaprocesser för läkemedelstillverkning.

- Jag har, genom förmånen att få arbeta med dessa frågor hos en av våra kunder, kommit att bidra till utvecklingen av vaccin och analysmetoder kopplat till Covid-19. Något jag uppskattar mycket.Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Anders Carlsson
Specialist sterilisering
Anders Carlsson