2021-04-21 15:01Pressmeddelande

Beviljade forskningsmedel till hållbar stadsutveckling

Vårt projekt ”Klimatsmart planering vid utveckling av nya bostadskvarter – fallstudier och framtagande av strategier” har fått beviljade medel från forskningsstiftelsen Arkus 

Bakom projektet står arbetsgruppen inom Uppsala Klimatprotokoll - Hållbar Stadsdelsutveckling, där Bjerking tillsammans med White, Krook & Tjäder, Sportfastigheter, STUNS/SLU och S:t Eriks AB ingår.

Samtidigt som klimatarbetet accelererar saknas det ofta en kritisk analys och uppföljning av reella effektiviseringsvinster i praktiken för att verkligen kunna återanvända och skala upp lösningar. 

Genom jämförande analyser på stadsdels- och kvartersnivå hoppas vi kunna formulera ett kunskapsunderlag för att identifiera vilka planeringstrategier som leder till lägst klimatpåverkan per capita i framtida bostadsområden. 

ZOOM 21 är namnet på Arkus utlysning för rumslig planering och utformning av livsmiljöer med fokus på socialt, klimatsmart och ekonomiskt hållbart bostadsbyggande i stadsdels-, kvartersskala. Här ser Arkus behov av tre inriktningar för kunskapsbyggande 

  1. Analys av nuläge och historik 

  1. Behov och idéer inför framtiden 

  1. Nya arbetssätt, metoder och verktyg 

Utlysningen riktades mot samverkande grupper av praktiker och forskare och efter en bedömning av 29 ansökningar och har de valt att stötta 6 projekt. 

 Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se