2023-03-30 12:00Pressmeddelande

Bjerking är implementeringspartner till Nationella Riktlinjer

Kollegor vid laptop

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking är implementeringspartner till Nationella Riktlinjer – en satsning från BIM Alliance som ska verka för mer enhetliga arbetssätt gällande digital information för byggd miljö.

Nationella Riktlinjer är en digital plattform med vägledning för kravställning av digital information för byggd miljö. BIM Alliance ligger bakom satsningen som ska verka för mer enhetliga arbetssätt och hantering av livscykelinformation för byggd miljö. I Nationella Riktlinjer finns standarder som underlättar processerna kombinerat med rekommenderad praxis från branschen för hur information bör kravställas i projekt och förvaltning. Bjerking är implementeringspartner till Nationella Riktlinjer för att delta i utvecklingen och stötta initiativet.

Det är bra att vi verkar för gemensamma arbetssätt i branschen, säger Rachel Marzban, certifierad implementeringsledare och BIM-samordnare på Bjerking. Som implementeringspartner till Nationella Riktlinjer får vi möjlighet att delta i utvecklingen av arbetssätt kring digital information om byggd miljö. Det gör att vi har tillgång till rekommenderad metodik, värdelistor och mallfiler som underlättar kvalitetssäkring av vårt arbete i uppdrag.

Flera aktörer i branschen har kommit igång med att använda Nationella Riktlinjer för kravställning på sin verksamhet och projekt, bland annat Stockholms stad, Region dalarna, Trafikverket, Svenska kraftnät och Västfastigheter för att nämna några. SIS bygghandlingar hänvisar också till delar av Nationella Riktlinjer för exempelvis filbenämning.

Ju fler vi är som deltar i den här utvecklingen, desto bättre säger Rachel. Det är ett väldigt bra initiativ som förhoppningsvis får stort genomslag framöver när fler aktörer förstår värdet av gemensamma arbetssätt.


Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Rachel Marzban
BIM-samordnare
Rachel Marzban

Relaterad media