2023-12-13 08:50Pressmeddelande

Bjerking bidrar till Svanenmärkning av socialt hållbara hyreshus

Projekt Kymmendö 4, Bild: Kod ArkitekterBild: Kod Arkitekter

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har fått i uppdrag av Wästbygg att leverera miljötjänster för Svanenmärkning av det socialt hållbara hyreshus som de just nu uppför i Farsta strand för Stockholms Stadsmission.

Wästbygg bygger bostäder åt Stockholms Stadsmission i Farsta strand i södra Stockholm för människor som av olika skäl kan ha svårt att komma in på bostadsmarknaden. Bygget har kommit en bra bit på väg och målet är ett socialt hållbart hyreshus med bostäder som riktar sig till en mångfald av hyresgäster, både ensamhushåll och familjer. Projekt Kymmendö 4 omfattar ett punkthus med 37 lägenheter och 4 radhus bredvid.

Bostäderna ska Svanenmärkas och det är här Bjerking blivit involverade. Bjerking ska bland annat upprätta en miljöplan, kontrollera att kraven i miljöplanen hanteras, ta fram Svanendokumentation samt vara ett stöd och svara på frågor gällande projektet.

Svanenmärkning av en byggnad innebär att man har högt ställda krav inom tre större hållbarhetsområden – energi, material och kemikalier samt hälsosam inomhusmiljö. Dessutom finns krav på att hålla en hög kvalitet med avseende på byggprocessen. Svanens system innefattar dels ett fyrtiotal obligatoriska krav, dels ett poängsystem där projektet kan välja vilka hållbarhetsaspekter de vill satsa lite extra på. 

Vi har anlitat Bjerking i flera projekt med goda resultat och är nöjda med samarbetet. Ju fler projekt vi samarbetar i desto effektivare blir vi tillsammans vilket är bra för projektens ekonomi, säger Ove Viklund, Projektchef på Wästbygg.

För att möta de alltmer komplexa behov som hemlöshet innebär uppförs detta hyreshus av Stockholms Stadsmission, som också kommer att förmedla hyreslägenheterna. I samband med bygget utvecklar Stockholms Stadsmission en skalbar modell för socialt hållbar bostadsförsörjning, som andra aktörer kan ta vidare.

Det ska bli jättespännande att få en inblick i Stockholms Stadsmissions arbete och följa processen fram till att de nya hyresgästerna flyttar in, säger Elin Henriksson, från miljöenheten på Bjerking.

Kymmendö 4 (innergården), Bild: Kod Arkitekter

Innergården, Bild: Kod Arkitekter

Läs mer om Bjerkings miljötjänster på bjerking.se
Läs mer om projektet hos Stockholms StadsmissionOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm och Luleå. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Elin Henriksson
Elin Henriksson