2019-10-22 06:00Pressmeddelande

Bjerking byggleder och miljösamordnar stambytet på Dramaten åt SFV

Stammarna i dramatenhuset är över 100 år gamla och behöver bytas ut. Fastighetsägaren Statens Fastighetsverk (SFV) har, efter förnyad konkurrensutsättning, beställt projekterings- och byggledning av Bjerking.

Senare utökades uppdraget med miljösamordning genom MOD arkitekter. Då huset är ett statligt byggnadsminne med höga antikvariska värden medför det utmaningar då SFV ställer krav på miljö och hållbarhet på nya produkter. Bjerking bidrar med byggledning, framtagning av miljöprogram samt hållbarhetsplan, utbildning och kravställning i byggvarubedömningen samt miljöronder under genomförandeskedet. Uppdraget beräknas avslutas i december 2019.

 

Foto: Anders FredriksènOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Ylva Wandar
Ylva Wandar