2021-11-29 13:25Pressmeddelande

Bjerking deltar på Building Sustainability 2021

Robert af Wetterstedt, Specialist hållbarhet på BjerkingRobert af Wetterstedt, Specialist hållbarhet på Bjerking

Building Sustainability 2021, är Nordens ledande konferens om hållbart samhällsbyggande. Bjerking är på plats den 30 nov – 1 dec för att berätta om vad vi gör på detta område. Vår hållbarhetsspecialist Robert af Wetterstedt deltar dessutom i en panel som diskuterar vikten av optimerad drift och förvaltning av befintliga byggnader. Här kommer Robert att för första gången presentera det nya digitala verktyget InCheck som gör det enklare att hantera miljö och hållbarhetssamordning samt krav.

Det är Stockholm stad och Green Building Council som står bakom Buildning Sustainability 2021 och nu arrangeras konferensen för femte gången. Detta är Nordens ledande konferens om hållbart samhällsbyggande och pågår den 30 november till den 1 december på Stockholm Waterfront.

- På Bjerking integrerar vi hållbarhetsfrågorna i alla våra tjänster, säger Robert af Wetterstedt, därför känns det bra och riktigt att vi är med här och diskuterar hållbart samhällsbyggande.

I tre år har Robert arbetat med det digitala verktyget InCheck tillsammans med Ulf Bergvall på företaget Coresource solutions. Nu är det äntligen dags att presentera resultatet av samarbetet. InCheck är ett verktyg som hjälper till att hålla ordning på alla de mål och krav som rör förvaltning av byggnader. Det kan exempelvis handla om miljö, lagkrav, hållbarhet eller energianvändning. InCheck har också ett utbyggt ärendehanteringssystem och API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) finns för att integrera med andra system eller databaser. InCheck är anpassat för CoClass som är Svensk Byggtjänsts klassificeringssystem. Allt för att enkelt kunna hantera överföringen och bearbetningen av informationen.

- Vi erbjuder företag som arbetar med förvaltning av byggnader att sluta med word- och excelfiler fulla med data för att i stället arbeta med ett modernt digitalt verktyg anpassat för branschen, berättar Robert.

Tanken är att Bjerkings kunder framöver kommer att få tillgång till InCheck och verktyget kommer även att finnas till försäljning.

För att hantera efterfrågan på detta verktyg planerar Bjerking och Coresource bilda ett gemensamt marknadsbolag där Coresource formellt äger verktyget men Bjerking ansvarar för innehållet.

- Vi har redan nu några kunder som prövar lösningen, säger Robert och vi hoppas förstås att under konferensen kunna öka intresset och på så sätt kunna knyta till oss fler kunder.


Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Robert af Wetterstedt
Specialist Hållbarhet
Robert af Wetterstedt