2023-06-29 08:03Pressmeddelande

Bjerking erbjuder klimatnytta genom betonganalyser

trappa som visar klimatnytta genom betonganalyser

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har utvidgat sin tjänsteportfölj och erbjuder betonganalyser på det egna jord-, berg- och betonglabbet i Uppsala. Vid sidan av de jord- och berganalyser företaget tidigare levererat erbjuder de nu även betonganalyser för att bidra till klimatnytta.

Betong utgör en stor andel av byggsektorns utsläpp och här finns mycket att göra för att minska branschens klimatpåverkan. För att möta det här behovet har Bjerking under våren utvecklat sitt labb för att kunna hantera betonganalyser. Bjerking erbjuder nu tjänsten betonganalyser som går ut på att utvärdera kvalitet, livslängd och återbruksmöjligheter för betong. 

Vi är ett av några få företag som kan göra den här typen av analyser, berättar Maria Nylander, hållbarhetsstrateg på Bjerking. Vi jobbar för en hållbar byggbransch och letar därför tjänster som kan hjälpa våra kunder att bli ännu mer hållbara.

Maria Nylander, hållbarhetsstrateg

Genom att analysera betongens karbonatiseringsprocess, som innebär att betongen naturligt binder in koldioxid från atmosfären, kan de beräkna betongens nytta både som koldioxidsänka under sin livslängd och som krossad betong vid rivning. Karbonatiseringen går att skynda på genom olika åtgärder och den potentiella klimatnyttan är hög. Det är också viktigt att analysera karbonatiseringen för att utvärdera en konstruktions kvarvarande livslängd. 

De här analyserna är vårt första steg i vad vi kommer att erbjuda våra kunder, berättar Maria Nylander. Framöver kommer vi även erbjuda våra kunder strategisk rådgivning kring hur de kan minska klimatpåverkan från betong i både befintligt och nytt bestånd.

Läs mer: bjerking.se/betonganalyserOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra större kontor finns i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Maria Nylander
Hållbarhetsstrateg
Maria Nylander

Relaterad media