2023-02-08 09:00Pressmeddelande

Bjerking erbjuder konsulttjänster för järnväg

Järnväg_Malmbanan

Teknikkonsultföretaget Bjerking breddar sitt erbjudande med järnvägskompetens. Målsättningen är att utveckla ett nytt verksamhetsområde inom järnväg med Luleå som bas, men rekryteringar på andra orter kan också bli aktuellt.

Bjerking har tagit ett strategiskt beslut att utöka verksamheten med konsulttjänster inom kompetensområdet järnväg. Järnvägskompetens är ett bra komplement till Bjerkings övriga verksamheter. Med den kompetensen på plats kommer Bjerking att ha ett komplett kompetensutbud inom infrastruktur som ytterligare stärker företagets erbjudande och varumärke.

Järnvägskompetensen blir sista byggstenen i vårt affärsområde, säger Lennart Zetterlund, affärsområdeschef Samhällsbyggnad. Vår förhoppning är förstås att vi kommer att få ta del av järnvägs- och industrisatsningarna i norra Sverige.

Det som lockar Bjerking att erbjuda kompetens inom järnväg är satsningar som Norrbotniabanan. Ett projekt som kommer att ge stora möjligheter till uppdrag. De gröna energisatsningarna som pågår inom industrin lockar också och de kommer att genera en stor volym av uppdrag till Bjerking och andra konsultföretag. Kringeffekter från de stora projekten kommer även att spilla över på kommunerna i regionen.

Inledningsvis kommer Bjerkings nya enhet bestå av senior kompetens med erfarenhet inom spårprojektering, men företaget ser stora möjligheter. Inom en treårsperiod kommer de bygga upp en grupp som innehåller hela järnvägskompetensen i branschen benämnd BEST (bana, el, signal och tele). Bjerking ser även möjligheter med att knyta ytterligare kompetenser inom infrastruktur till grupperingen i Luleå. Det kan exempelvis bli aktuellt med geoteknik-, bro- och vägkompetens med mera.

Det här är en långsiktig satsning för oss, säger Lennart Zetterlund. Vi har redan idag träkonstruktörer på plats i Luleå, men nu kan vi etablera oss på allvar. Målet är att bli en känd spelare på marknaden i Norrbotten.Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Lennart Zetterlund
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad
Lennart Zetterlund

Relaterad media