2024-02-14 07:00Pressmeddelande

Bjerking får nytt uppdrag för Swedavia

kollegor framför laptop

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har fått ett nytt uppdrag via MABAC AB för Swedavia. Som underkonsult till teknikkonsulten Mabak AB ska Bjerking utföra mätarbete i samband med projektering och byte av förbindelsegångar på Arlanda. Uppdraget är ett av många som Bjerking utfört för Swedavia och tidigare Luftfartsverket.

Bakgrunden till projektet är att passagerarbryggor och stora delar av den tekniska infrastrukturen samt också markbeläggningen på flygplatsområdet direkt utanför terminalbyggnaden använts i närmare 50 år och har nått slutet av sin tekniska livslängd. Dessutom har flygplanstyper tillkommit som kräver anpassningar för att Swedavia ska kunna tillhandahålla en säker och effektiv trafikavveckling. Som ett första led i detta arbete kommer Bjerking att utföra mätarbete i samband med projektering och byte av förbindelsegångar i ett område mellan terminal 4 och 5.

Vi fortsätter att leverera högkvalitativa mättjänster till Swedavia, säger Tomas Quistberg, uppdragsansvarig och mätkonsult på Bjerking. Vi har arbetat med Swedavia, och innan dess Luftfartsverket, sedan 70-talet. De vet att vi levererar bra resultat. Vi har också ett flertal mätpunkter uppsatta sedan tidigare som vi kan använda oss av.

Bjerking kommer att ansvara för inmätningar i förbindelsegångarna ut till uppställningsplatserna. Det handlar om relationsinmätning så att de nya konstruktörerna får ett korrekt underlag när de ska börja rita nya lösningar. Uppdraget påbörjades i december 2023 och kommer att pågå under ett par år. Det kommer att bli en helt ny arbetsmiljö för alla som jobbar i området på flygplatsen. Utöver uppgraderade ytor och utrustning ska layouten för uppställningsplatserna ses över och förändras. Idag är det trångt runt planen från det att de landar till att de är färdiga för avfärd igen.

Vi erbjuder en rad olika mätningstjänster, från mindre sättningskontroller till mer avancerade relationsmätningar, utsättningar och beräkningar. Det här är något som vi på Bjerking är mycket bra på, säger Tomas Quistberg. Bjerking har arbetat med Geodetisk mätning sedan slutet av 1960-talet och vi är vana vid en stor spännvidd mellan uppdragen.

 

Läs mer om Bjerkings tjänster och uppdrag på: bjerking.seOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Luleå. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Tomas Quistberg
Tomas Quistberg

Relaterad media