2024-05-27 06:55Pressmeddelande

Bjerking genomför klimatriskanalys för Grand Hotell Hörnan i Uppsala

Grand hotell Hörnan, Uppsala

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har genomfört en klimatriskanalys för Grand Hotell Hörnan i Uppsala. De fick uppdraget i oktober 2023 och analysen rör skyfall, översvämningar och andra klimatrisker. I december kunde Berking lämna en lista med förslag på åtgärder som bör vidtas för att hotellet inte ska skadas i resultaten av befintliga och kommande klimatförändringar.

Klimatförändringar till följd av den globala uppvärmningen är ett faktum och extrema väderhändelser blir allt vanligare på grund av utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Dessa förändringar kommer att fortsätta och det finns därför ett behov att anpassa vårt samhälle för framtida klimat.

För att anpassa befintliga fastigheter och byggnader behöver man utreda vilka klimatrisker som finns på den geografiska platsen där byggnaden står. Utifrån kraven i EU:s taxonomiförordning har Bjerking därför identifierat vissa potentiella riskområden som bedöms vara i behov av analys för Grand Hotell Hörnan. Bjerking har tagit fram en Klimatrisk- och sårbarhetsanalys för Grand Hotell Hörnan baserat på dessa riskområden. 

Det har varit väldigt roligt att få arbeta med detta uppdrag säger Kajsa Forsberg från Bjerkings anläggningsenhet. Det är intressant och utmanande att arbeta med befintlig bebyggelse och hitta lösningar för hur den kan skyddas från potentiella klimatrisker i framtiden.

I arbetet har det ingått att göra en Identifiering av vilka fysiska klimatrelaterade risker som finns på den plats där hotellet ligger invid Fyrisån. Bjerking har tittat på geotekniska förutsättningar, temperaturens påverkan, vindrelaterad påverkan samt vattenrelaterade förutsättningar för VA, skyfall, dagvatten, konstruktion och VVS.

Vi har haft konsulter från ett antal olika kompetensområden i detta uppdrag; geoteknik och berg, dagvatten, VA, skyfall, VVS samt konstruktion berättar Måns Andersson från miljöenheten. Alla uppskattade detta uppdrag och det var särskilt intressant att få möjlighet att arbeta med en så fin äldre byggnad. Hotellets ägare var dessutom väldigt positiva och nöjda med vår insats.

 

Läs mer om bjerkings tjänster på deras webb: bjerking.se/vara-tjansterOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm, Luleå och Göteborg. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Kajsa Forsberg
Kajsa Forsberg
Måns Andersson
Måns Andersson