2024-02-22 13:05Pressmeddelande

Bjerking genomför omgivningskontroller för Gästrike Vatten

Nina och Georges

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking genomför för närvarande omgivningskontroller i Åbyggeby åt Gästrike vatten. De ska genomföra en riskanalys av vibrationsalstrande arbeten såsom exempelvis schaktnings-, packnings- och sprängningsarbete och hur de kan påverka omgivande fastigheter i Åbyggeby omvandlingsområde. 

Gästrike Vatten bygger ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp till Åbyggeby, ett område norr om Gävle. Det innebär att de som bor i området kommer att få tillgång till en långsiktigt hållbar lösning för vattenförsörjning och avloppsrening med hänsyn till människors hälsa och miljö. För att kunna säkerställa att de befintliga fastigheterna inte skadas av anläggningsarbetena utför Bjerking besiktning av byggnader och vibrationsmätning på omgivande fastigheter.

Det här är en typ av uppdrag vi är bra på, säger Mikael Madeon, uppdragsledare på Bjerking. VA-projekt är kanske en av de vanligaste typerna av uppdrag vi har och denna typ av riskanalys med efterföljande omgivningskontroller har vi utfört många gånger förut. Vi har också arbetat med Gästrike Vatten vid flera tillfällen tidigare.

I detta uppdrag kommer Bjerking att utföra utvändig och invändig besiktning av de fastigheter som har behov av det, allt efter upprättad riskanalys. De kommer även att utföra vibrationsmätning under entreprenadtiden samt upprätta besiktningsprotokoll och rapporter. Uppdraget som Bjerking påbörjade sommaren 2023 beräknas pågå till början av 2026.

Jag tror att vi fick detta uppdrag för att vi har stor kompetens på detta område, säger Mikael Madeon. Vi har rätt kompetenser och de har goda erfarenheter av vår flexibilitet och vårt arbete sedan tidigare.

 

Läs mer om Bjerkings tjänster inom omgivningskontroll och vibrationer här: bjerking.se/okvOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm, Luleå och Göteborg. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Mikael Madeon
Mikael Madeon

Relaterad media