2023-06-07 06:00Pressmeddelande

Bjerking gör trafikutredning för Luleå kommun

medarbetare på kontor

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har fått i uppdrag att genomföra en trafik- och bullerutredning i Sunderbyn på uppdrag åt Luleå kommun. 

Kommunen ser över möjligheterna att genomföra detaljplaner för Sunderbyn och har tagit in Bjerking för att genomföra en trafik- och bullerutredning i området. Utredningen ska bidra till en optimal trafiklösning i aktuellt område samt ett trafiksäkert resande till och från orten.

Det är jättespännande att vi får genomföra detta uppdrag, berättar Jan Pons, uppdragsansvarig och ansvarig akustiker i uppdraget. Det är extra roligt att få göra det just för Luleå kommun. Bjerking har ju funnits i Luleå ett tag och vi planerar att öppna ett eget kontor på plats inom kort. 

Arbetet omfattar även en bullerutredning för att klargöra hur ett genomförande av detaljplanen skulle kunna påverka boenden i närliggande områden sett till trafik och verksamheter.

Förutom att Luleå kommun uppskattar att vi finns på plats i Luleå har de nog valt oss för detta uppdrag baserat på det faktum att vi kan erbjuda en bred kompetens och erfarenhet, säger Jan Pons. Vi har nyligen genomfört liknande projekt i exempelvis Salems kommun samt i Norrtälje kommun.

 

 Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra större kontor finns i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Jan Pons
Jan Pons

Relaterad media