2024-05-23 06:56Pressmeddelande

Bjerking har genomfört solcell- och energidelningsprojekt för Upplands Väsby

solcellspark

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking har på uppdrag av Upplands Väsby kommun och Väsbyhem utfört ett antal utredningar kopplade till solenergisystem, energilager och energidelning mellan fastigheter. Arbetet genomfördes under senhösten och färdigställdes under december 2023.

Upplands Väsby kommun och Väsbyhem har låtit Bjerking utreda möjligheten till att gemensamt uppföra en solcellspark samt möjligheten att dela annan egenproducerad solenergi mellan kommunen och Väsbyhem.

Möjligheterna för Upplands Väsby kommun och Väsbyhem att anlägga en solcellspark på kommunens mark är goda men kräver ett omfattande, förberedande arbete för val av mark med fokus på frågor rörande miljö, elnät och ägandeform. Då investeringen och arbetsinsatsen är så pass omfattande och riskerna ej försumbara kan alternativa former såsom ett långsiktigt avtal om inköp av el och arrendeavtal med en tredje part vara att föredra. Miljöpåverkan är högst platsberoende och på förhand svårbedömd.

De här har varit ett intressant uppdrag, säger Andreas Ceder, uppdragsansvarig och energikonsult på Bjerking. Upplands Väsby kommun visar proaktivt engagemang vilket är fördelaktigt eftersom det inte finns någon färdig mall för hur vi ska hantera dessa frågor.

Under arbetet undersöktes huvudsakligen de olika möjligheterna att dela energi mellan olika typer av fastigheter, dels inom respektive aktörs egna bestånd, dels mellan kommunen och det kommunala bolaget.

De huvudsakliga metoderna som studerades var fysisk delning genom icke-koncessionspliktiga nät, sektorkopplade lösningar där byggnader i stället för att kopplas ihop elektriskt delar gemensamma värmelager. Även mer administrativa former av delning genom olika typer av energigemenskaper studerades samt olika alternativ för gemensamt ägande av en solcellspark.

Det sker löpande förändringar inom energisektorn, berättar Andreas Ceder, nya regelverk och fler undantag från gamla förordningar skapar nya möjligheter för energidelning och solcellsinstallationer.

 

Läs mer om Bjerkings tjänster här: bjerking.se/vara-tjanster


Ämnen: Energi

Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm, Luleå och Göteborg. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Andreas Ceder
Andreas Ceder

Relaterad media