2023-04-28 06:00Pressmeddelande

Bjerking huvudkonstruktör för etapp 1 av Electrolux Group huvudkontor

Gångaren 13 Greenhouse Sthlm

På Kungsholmen i Stockholm utvecklar Electrolux Group sin huvudkontorsfastighet med nya kontorsytor, bostäder och gröna gårdar på taken. Utbyggnaden bildar ett helt nytt kvarter – Greenhouse Sthlm – där 3 000 människor kommer att bo, arbeta och mötas.

Bjerking har ansvar som huvudkonstruktör för kontorstillbyggnaden och har varit med och tagit fram systemhandling och bygghandling för utbyggnaden av Electrolux huvudkontor (8 000 kvm) och gränssnitt mellan kontor och bostäder (6 000 kvm). Utöver kontor med tillhörande funktioner ska byggnaden inrymma lokaler för handel och café i entréplan och restaurang på plan 8, samt träningsanläggning med pool på plan 9 - det översta våningsplanet. Bjerking har även tagit fram rivningshandlingar för de begränsade delar av det befintliga kontoret som behövde rivas för att få plats med det nya. I uppdraget ingår även att projektera för anpassning av befintligt tak på den ena låghusdelen, för att möjliggöra anläggning av en gård på taket samt tilläggsisolera.

Bostäderna utförs med trämodulstommar i KL-trä. Kontorsdelarna utförs i KL- och limträ och länkas samman med det befintliga kontoret som uppfördes i stål och betong i slutet på 60-talet. Källaren består av platsgjuten betong med pål- och plintgrundläggning och är anpassad efter tunnelbanans skyddszon.

Projektet har stort fokus på miljö och hållbarhet och planen är att kontorsutbyggnaden ska certifieras enligt BREEAM, nivå ”Outstanding” och bostäderna ska certifieras enligt Svanen och Sweden Green Building Councils certifieringsstandard NollCO2 för både kontor och bostäder.

Ulrika Kågström, Head of Greenhouse Sthlm development, förklarar:

Vi ser många fördelar med att bygga huvudsakligen i trä. Det har bidragit till att få ner tillbyggnadens totala klimatavtryck och vi tror också att man mår bra av att vistas i trähus. Trä är ett fantastiskt, naturligt och förnybart material och har valt att exponera det både interiört och exteriört. Vi skapar dessutom en kolsänka under flera generationer framåt.

De höga kraven på hållbarhet i projektet har bidragit till ett större fokus på miljövänligt material, val av material med lägre koldioxidavtryck samt återbruk av material vid rivning.

Bjerking inledde uppdraget för den första byggetappen längs med S:t Göransgatan redan 2019, då som underkonsult till generalkonsult Archus AB. Sedan 2020 är Bjerking kontrakterad av Skanska, som är anlitad totalentreprenör för den första byggetappen med byggstart 2022.

Beställare: Skanska
Bildkälla: Archus

Se vidare på bjerking.seOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra större kontor finns i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Rickard Lundberg
Affärsområdeschef Konstruktion och Miljö
Rickard Lundberg

Relaterad media