2022-02-28 07:00Pressmeddelande

Bjerking i arbete med utveckling av digitala produktpass

QR-kod

Teknikkonsulten Bjerking är en av parterna i ett projekt som syftar till att utveckla digitala produktpass för möbler. Tanken är att möbler ska förses med ett digitalt produktpass som kan visa var, när och hur möbeln är producerad. Vilket material som möbeln är tillverkad av och varifrån detta material kommer. Bakgrunden är det faktum att vi inte vet hur vi påverkas av de material och kemikalier som används när möbler tillverkas.  

I projektet ”Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden” kraftsamlar svensk möbelbransch och ett antal företag och organisationer för att tillsammans uppnå en ökad spårbarhet av möbler. Ett viktigt initiativ, inte minst för att möta EU:s kommande krav på digitala produktpass.

- Människor idag blir mer och mer allergiska. Hur kommer det sig? Vi diskuterar klimatfrågan och vi undersöker olika biologiska faktorer. Vi sprider också kemikalier som skadar människor och djur. Kemikalier som finns i möbler, byggmaterial, tyger, kläder och leksaker. Dessa måste vi få bättre koll på, säger Robert af Wetterstedt, hållbarhetsspecialist på Bjerking.

Robert af Wetterstedt

Robert af Wetterstedt, Hållbarhetsspecialist

- Ett sätt är att utveckla digitala produktpass som följer med en produkt från tillverkning till återvinning, fortsätter Robert. Ett digitalt formulär, som du hittar via en streckkod eller QR-kod, där man kan hitta all nödvändig information om en produkt, hur den tillverkats och vad den tillverkats av, hur den transporterats och om den har återbrukats. Får vi kontroll på detta kan vi också bli bättre på att välja de produkter som inte skadar oss och miljön.

I gruppen som ska ta fram en standard för dessa digitala produktpass finns utöver Bjerking även Antrop, Chalmers Industriteknik, Empower, GIAB, GS1, Input Interiör, Interior Cluster, Kinnarps, Lammhults, Lundbergs Möbler, Papershell, Recycling Partner, RISE, Swedese, Trä- och Möbelföretagen (TMF), Västra Götalandsregionen och White. Till projektet finns också en referensgrupp som kopplar ytterligare åtta aktörer till arbetet. Projektet, som har stöd från Vinnova, genomförs under två års tid med ett planerat avslut i oktober 2023.

- Det är roligt och bra att vi på Bjerking blivit tillfrågade att vara med i detta arbete, som en av medlemmarna i 100Gruppen, säger Robert af Wetterstedt. Dels har vi en ambition att arbeta för ett hållbart samhälle, dels behöver byggsektorn effektiviseras. Enligt Svensk Byggtjänst (2021) slösar byggbranschen cirka 100 miljarder på slarv och ineffektivitet varje år. Vi ser att vi med digital teknik kan bidra till att rädda miljön, höja kvaliteten men även spara pengar i byggbranschen.Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Robert af Wetterstedt
Specialist Hållbarhet
Robert af Wetterstedt