2023-02-17 09:00Pressmeddelande

Bjerking inleder nationell expansion och rekryterar Ljot Strömseng

Ljot Strömseng, Affärsutvecklingschef och vVDLjot Strömseng, Affärsutvecklingschef och vVD

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking inleder en nationell expansion under 2023. Företaget som idag finns i Uppsala och Stockholm påbörjar nu en satsning där man etablerar verksamhet i Västsverige och Norrbotten. Central i denna satsning är Ljot Strömseng, tidigare vd för Norconsult AB, som nu får rollen som affärsutvecklingschef och vice vd. I norr är ett Luleåkontor redan under uppbyggnad och etableringen i Västsverige påbörjas under året.

Bjerking har under årens lopp vuxit till att bli en stor aktör i Sverige, främst i huvudstadsregionen Stockholm – Uppsala. Mycket av tillväxten kopplat till den gröna omställningen sker i andra delar av landet än huvudstadsregionen. För att kunna bidra ännu starkare i den omställningen har Bjerking nu beslutat sig för att ta en position inom dessa områden. Det innebär att Bjerking kommer att bredda och expandera verksamheten till andra delar av landet, initialt Norrbotten och Västsverige.

Bjerking fyller 80 år i år. Nu växlar vi upp för att lägga grunden för nästkommande 80 år på Bjerking, berättar Anders Wärefors, vd för Bjerking. Att växa ytterligare genom att etablera Bjerking i Västsverige och i norr innebär att företaget stärks och stabiliseras. Ett större företag, på fler orter och med större uppdrag ger större utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare.

För att få kraft i den nya satsningen har Bjerking rekryterat Ljot Strömseng. Ljot har haft ledande positioner hos teknikkonsulter sedan 90-talets början, nu senast som vd för den svenska delen av Norconsult. Där har han utvecklat verksamheten från att omfatta ett kontor i Göteborg till kontor på 33 platser spridda över landet. Ljot har en gedigen erfarenhet av affärsutveckling och företagsledning och med sin personlighet och  erfarenheter från ett medarbetarägt företag har Ljot en perfekt bakgrund för att leda den tillväxt som Bjerking planerar.

Bjerking är ett spännande företag med stor potential och med en väldigt stark bas för att kunna utvecklas vidare, säger Ljot Strömseng. Mitt mål är att få in Bjerking i nya geografier med sådant vi är bra på men också ta oss in på marknadsområden där vi inte är idag. Ett exempel är järnvägsområdet där vi redan påbörjat en etablering i Luleå. 

En konkurrensfördel är också att vi är medarbetarägda, det ger en ökad attraktivitet när det är medarbetarna som är hela värdet i företaget. Jag tror också att det utgör en bra grund för motivation och drivkraft när man inte bara är medarbetare utan även delägare. En viktig faktor när vi nu vill växa och rekrytera nya duktiga medarbetare.

 Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Anders Wärefors
VD
Anders Wärefors
Ljot Strömseng
Affärsutvecklingschef och vVD
Ljot Strömseng

Relaterad media