2022-06-14 09:56Pressmeddelande

Bjerking klimatanpassar Vilbergsparken i Norrköping

Paprikabacken i Vilbergsparken

Häromdagen invigdes den upprustade Vilbergsparken i Norrköping och det är teknikkonsultföretaget Bjerking som ansvarat för projektering och gestaltning. Bjerkings landskapsarkitekter fick i uppdrag för två år sedan att ta fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar tillsammans med kollegorna inom dagvatten, VA, belysning och konstruktion. De har skapat en unik gestaltning där utformning och höjdsättning av området idag erbjuder en attraktiv park som kan fördröja stora mängder vatten vid eventuella skyfall.

Vilbergen är ett bostadsområde i sydvästra Norrköping, byggt på 1960-talet som ett klassiskt miljonprogramsområde. Mitt i området ligger Vilbergsparken. Bostäderna ligger som i en ring runt parken och där finns även en skola och Vilbergens centrum.

Parken omfattar 7,5 hektar och har i stort sett likadan ut sedan 1960-talet med stora gräsytor som breder ut sig. Parkens innehåll har varit sparsmakat både när det gäller saker att göra och när det gäller träd, buskar och belysning. När kommunen frågat de boende kring parken och i utredningar kring parkens kvalitéer har det framkommit att den upplevs som innehållslös, otrygg, naturfattig och identitetslös. Detta var utgångspunkten för Bjerking som i ett par års tid arbetat med upprustning och utveckling av Vilbergsparken som officiellt invigdes den 8 juni.

- Det var en väldigt lyckad invigning och mycket roligt att få vara på plats och se alla glada besökare, barn och beställare, berättar Disa Löfvendahl landskapsarkitekt på Bjerking. Vilbergsparken är en väldigt stor park. Vi har fått fundera mycket kring hur vi ska gestalta parken och ge den en identitet som kan hålla den samman. Vårt sätt att ge parken en identitet är att lägga extra krut på entréerna och på ett konstverk som kan ses från nästan hela parken och även från bostäderna runt omkring.

Det finns tre huvudentréer in i parken som Bjerking har valt att förstärka på ett enkelt och tydligt sätt. Vid varje entré står en fyra meter hög trästolpe, klädd i pulverlackerad plåt som i nederkant avslutas med en spets som anspelar på Norrköpings gedigna textilhistoria. I plåten är parkens namn utskuret.

I parken finns en kulle som i folkmun kallas ”paprikabacken”. En gång i tiden fanns där en paprika, men ingen vet längre hur den såg ut och idag är det bara namnet som skvallrar om dess forna existens. Bjerking tror på att konst har förmågan att förändra en plats och att ge den en egen identitet.

- Vi fick idén om att återigen ställa en paprika på kullen, säger Disa Löfvendahl, och med hjälp av ett jämlikhetspris som Bjerking vann för några år sedan anlitade vi konstnären Johan Ferner Ström som bland annat ritat fruktparken i Liljeholmen och puckelbollplanen i Skärholmen. Han har hjälpt oss att pryda backens topp med en paprika som är belyst inifrån och kan ses från nästan hela parken.

En anledning till att Norrköpings kommun valt att gestalta om Vilbergsparken är behovet av klimatanpassning. År 2011 drabbades Norrköping av ett 20-årsregn. Då översvämmades flera bostäder, skolans tomt och en nybyggd stadsdel med flerfamiljshus eftersom hela parken är en lågpunkt i området. Klimatanpassning för extrema regn handlar om att snabbt kunna fördröja stora mängder vatten. I Vilbergsparken löser Bjerking det på två sätt: dels genom att anlägga en stor damm, dels genom att sänka hela den redan låga aktivitetsytan något. Vattnet från omkringliggande fastigheter leds till ett stort dike i parkens södra del. Diket har getts en slingrande form och är klätt med varierad vegetation för att ytterligare förlänga vattnets väg och maximera reningen. Diket mynnar sedan ut i dammens västra del – en ”fördamm” där vattnet stannar upp och föroreningar och sediment faller till botten. En vegetationsklädd vall över till den östra delen av dammen renar vattnet ytterligare.

Läs mer om uppdaget på Bjerkings hemsida

 Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Disa Löfvendahl
Disa Löfvendahl

Relaterad media