2023-04-18 06:00Pressmeddelande

Bjerking kommer till Business Arena Norr

Lena Furuhovde, Marknads- och utvecklingschef Bjerking

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking deltar på Business Arena Norr. Bjerking som nyligen presenterat en nationell expansion och satsning i norra Sverige fortsätter nu samtalen med potentiella kunder och medarbetare på Business Arena i Umeå.

Den 19 april deltar Bjerking på Business Arena Norr, en mötesplats för aktörer i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Företagets medverkan ska resultera i en branschgemensam agenda för samhällsutveckling, nya affärer och förhoppningsvis rekrytering till Bjerkings nya Luleåkontor.  

På plats finns medarbetare från Luleåkontoret samt Affärsområdeschefer och utvecklingschefer. Bjerking välkomnar potentiella kunder och medarbetare till sin monter för möten och samtal. De vill även följa upp de samtal som de redan inlett med aktörer i Luleå, Skellefteå och övriga delar av norra Sverige. 

Det här är ett bra sammanhang för att nå ut till våra målgrupper och diskutera allt det som händer i den norra regionen, säger Lena Furuhovde, Marknads- och utvecklingschef på Bjerking. Vår förhoppning är att kunna skapa kontakter med nya samarbetspartners. Vi hoppas också att få möta potentiella nya medarbetare som vill ansluta till vårt medarbetarägda företag. 

En av Bjerkings nya satsningar som berör norra Sverige är etableringen av en ny järnvägsenhet som utgår ifrån Luleå. Den nya enheten kommer initialt att bestå av senior kompetens med erfarenhet inom spårprojektering, men Bjerking ser stora möjligheter att inom en treårsperiod bygga upp en grupp som innehåller hela järnvägskompetensen i branschen benämnd BEST (bana, el, signal och tele). Bjerking ser även möjligheter till att ytterligare kompetenser inom infrastruktur kan knytas till grupperingen i Luleå. Det kan exempelvis bli aktuellt med geoteknik-, bro- och vägkompetens med mera.  

Nu hoppas vi att branschen i norra Sverige får upp ögonen för Bjerking och att vi får en djupare kunskap kring den gröna omställningen i norr och möjligheterna som den medför, säger Lena Furuhovde. Det ska också bli roligt att få vara med i Umeå. Det känns som att nätverket i norra Sverige är mer familjärt och det tror jag passar oss på Bjerking. Vi är ett medarbetarägt företag med stort fokus på engagemang och omtanke och vi förstår vikten av bra samarbeten för hållbart samhällsbyggande.  Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra större kontor finns i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Lena Furuhovde
Marknads- och utvecklingschef
Lena Furuhovde

Relaterad media