2022-06-09 06:00Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte bro- och anläggningskonstruktion

Brokonstruktörer från Bjerking vid Telegrafberget

Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa kunderna att nå sina hållbarhetsmål. Bjerking har som mål att hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag senast år 2024 för att bidra till en hållbar utveckling. Nu lanserar de det tredje löftet, hållbarhetslöfte för bro- och anläggningskonstruktion, och ytterligare löften kommer inom kort. Detta hållbarhetslöfte redovisar vilka områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt vid arbeten som rör bro- och anläggningskonstruktion och som Bjerkings konsulter kommer att arbeta aktivt med i uppdragen för att bidra till en hållbar utveckling.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört olika aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu går Bjerking ett steg längre och lanserar ett antal tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu är det tredje hållbarhetslöftet färdigt, löftet som hjälper kunden att uppfylla hållbarhetsmålen när det gäller bro- och anläggningskonstruktion.

I detta hållbarhetslöfte identifieras de områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt vid arbeten som rör bro- och anläggningskonstruktion och som Bjerkings konsulter kommer att arbeta aktivt med i uppdragen. Det handlar exempelvis om val av system och utformning, dimensionering samt materialval för att undvika onödig materialåtgång. Samtidigt samordnas arbetet med andra teknikområden och utformningen anpassas för att minimera masshantering. Har kunden eller projektet inga tydliga mål försöker Bjerking vara proaktiva och lyfta in de aspekter som de själva identifierat som betydande för arbetet.

- Tillsammans med Bjerkings experter inom hållbarhet har vi analyserat hur arbetet med bro- och anläggningskonstruktion kan påverka hållbarheten, berättar David Matos Sánchez, brokonstruktör på Bjerking. Det är ju många saker kopplade till brokonstruktion som kan påverka hållbarheten i projektet, det handlar exempelvis om dimensionering och materialval men till en början kan det handla om vilken brolösning man väljer. Det finns många typer av broar och alla påverkar hållbarheten på olika sätt. En hängbro ger en annan påverkan än en balkbro som i sin tur skiljer sig från snedkabelbron och så vidare.

För att säkerställa att alla konsulter kommer att leverera enligt detta hållbarhetslöfte så har konsulterna på enheten för bro- och anläggningskonstruktion medverkat i olika workshops. Bjerking har också fört in de punkter som rör hållbarhetslöftet i mallar och checklistor som konsulterna använder för att stämma av en korrekt hantering. Slutligen följer Bjerking upp arbetet och utför en intern granskning med genomgång av alla protokoll för att verifiera att allt arbete, även hållbarhetsarbetet, utförs enligt Bjerkings metoder och hållbarhetslöften.

Ytterligare hållbarhetslöften kommer att presenteras under 2022 och hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla Bjerkings uppdrag senast år 2024.

- Nu har vi lanserat ett tredje hållbarhetslöfte och fler kommer inom kort, berättar Maria Nylander hållbarhetsstrateg på Bjerking. När det gäller våra hållbarhetslöften är det viktigt att vi har koll på och följer upp vad som sker i omvärlden, det gäller även bro- och anläggningskonstruktion. Det händer väldigt mycket just nu inom stål- och betongindustrin och det är något som direkt påverkar hållbarheten i våra projekt.

Ladda ner hållbarhetslöfte bro- och anläggningskonstruktion på Bjerkings hemsida.Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Maria Nylander
Hållbarhetsstrateg
Maria Nylander