2023-08-28 06:00Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för digital informationshantering

framsida hållbarhetslöfte digital informationshantering

Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa kunderna att nå sina hållbarhetsmål. Hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag på Bjerking senast år 2024. Nu är det fjortonde hållbarhetslöftet lanserat och det handlar om digital informationshantering.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking har under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ytterligare steg och lanserar ett antal tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu kommer det fjortonde hållbarhetslöftet, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller digital informationshantering.

Arbetet med att ta fram hållbarhetslöftet har följt Bjerkings egen metod där enhetens samtliga medarbetare i en workshop får identifiera de områden som bäst bidrar till hållbarhet. Därefter bearbetar Bjerkings hållbarhetsstrateg och enhetens hållbarhetssamordnare materialet för att slutligen förankra detta hos teamets medarbetare ett varv till.

Nu lanserar alltså Bjerking löftet för digital informationshantering med de hållbarhetsaspekter som företagets konsulter kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag. Löftena handlar exempelvis om att effektivisera processer och arbetssätt med rätt digitala lösningar och verktyg för att bidra till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet inom branschen, både internt och externt. Det handlar också om att bidra till att kvalitetssäkra projekt och granskningsprocesser genom effektiv digital kommunikation.

- Vi på vår enhet har ju kompetens när det gäller informationsflöden, digitalisering och automatisering, säger Rachel Marzban, hållbarhetssamordnare på enheten där hon arbetar som BIM- och CAD-samordnare. Med den kompetensen kan vi hjälpa andra avdelningar med kunskapsdelning och att hitta bra lösningar tillsammans.

Digitalisering av processer och arbetssätt är en förut­sättning för en hållbar samhällsomställning. Bjerking utvecklar applikationer och skapar automatiseringar för att minska manuellt arbete och repetitiva arbetsuppgifter. Genom digital samordning och rätt kravställning bidrar företaget till effektivare kommunikation och kvalitetssäkring. Visualisering kan tillämpas i olika skeden under ett projekt vilket kan bidra till mer hållbara och mer ekono­miska beslut samt färre platsbesök och transporter.

- Det här arbetet är absolut nödvändigt om vi ska uppnå klimatmålen 2030, avslutar Rachel Marzban. Vi måste alla hjälpas åt och för att hitta bra lösningar och där är de digitala verktygen effektiva.

På Bjerkings hemsida finns alla färdiga hållbarhetslöften publiceradeOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra större kontor finns i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Rachel Marzban
BIM-samordnare
Rachel Marzban

Relaterad media