2022-12-19 07:00Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för el- och telesystem

Framsida hållbarhetslöfte el och telesystem

Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa sina kunder att nå sina hållbarhetsmål. Bjerkings avsikt är att integrera hållbarhetsfrågorna i alla uppdrag. Nu lanseras det sjunde hållbarhetslöftet, hållbarhetslöftet för el- och telesystem. Arbetet med löftet har skett i en process där förankringen hos medarbetarna är central.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar de ytterligare steg och lanserar ett antal tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu kommer det sjunde hållbarhetslöftet, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller el- och telesystem.

I löftet identifieras de områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och som Bjerkings konsulter kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag. Det handlar exempelvis om att utforma flexibla och energieffektiva system, att placera el-utrymmen och schakter för att skapa en bra arbets- och boendemiljö och att välja material med hänsyn till livslängd, kemikalieinnehåll, drift och underhåll samt möjlighet till framtida återbruk.

- Efter att ha diskuterat de globala hållbarhetsmålen med vår hållbarhetsstrateg identifierade vi ett antal områden där vi kunde se en koppling mellan dem och vår verksamhet, berättar Johannes Anderman, hållbarhetssamordnare och tjänsteområdesansvarig Uppsala på enhet El & tele. Därefter genomförde vi en workshop med hela enheten för att identifiera vilka av våra tjänster som kan göra mest skillnad vad gäller hållbarhet. Utifrån dem har vi tagit fram vårt hållbarhetslöfte.

Det var ganska svårt att identifiera hållbarhetsmålen till en början men allteftersom arbetet fortskred upplevde medarbetarna att det gick lättare och det blev mer och mer tydligt vad som behöver göras. 

Processen med workshop har fungerat bra och vi har insett att mycket av det vi gör dagligen i uppdrag är sådant vi kan ta med i vårt löfte berättar Robert Nordh, hållbarhetssamordnare och tjänsteområdesansvarig Stockholm. Vi har även konstaterat att personlig erfarenhet från tidigare uppdrag är viktigt för att kunna föreslå lösningar som fungerar över tid. I övrigt har reaktionerna varit mycket bra från våra medarbetare och de ser vikten av att vi arbetar med dessa frågor.

 

Bjerkings hållbarhetslöften finns att ladda ner på bjerking.se/hållbarhetslöftenOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Johannes Anderman
Johannes Anderman
Robert Nordh
Robert Nordh