2022-09-02 08:21Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för Exteriör belysning

Kajparterren
Fotograf: Sten Jansin

Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att ännu bättre kunna hjälpa kunderna att nå sina hållbarhetsmål. Bjerkings har för avsikt att integrera hållbarhetsfrågorna i alla uppdrag och därför ska hållbarhetslöften för alla prioriterade tjänster vara på plats senast år 2024. Nu lanseras det fjärde hållbarhetslöftet, det för Exteriör belysning. Löftet utgår från de områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt vid arbete som rör utomhusbelysning och som Bjerkings medarbetare kommer arbeta aktivt med i uppdragen för att bidra till en hållbar utveckling.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ett steg till och lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, mer praktisk nivå. Det fjärde hållbarhetslöftet är nu framtaget och handlar om att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller exteriör belysning.

I löftet identifieras de områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och som Bjerkings konsulter kommer arbeta aktivt med i sina uppdrag. Bjerking säkerställer att deras gestaltning hjälper seendet och inte motarbetar det genom att ta hänsyn till platsen samt behoven hos de som nyttjar platsen. På så vis skapar man en anläggning som bidrar till den upplevda tryggheten samtidigt som man inte adderar mer ljus än nödvändigt.

- Tillsammans med Bjerkings experter inom hållbarhet har vi analyserat hur arbetet med exteriör belysning påverkar hållbarheten. Men vi har inte alla fakta ännu. Det pågår forskning kring effekterna av installationer och hur ljus påverkar djur och insekter av olika slag. Därför bör man vara lite försiktig i sina slutsatser, säger Linda Benderius, Ljusdesigner på Bjerking.

För att säkerställa att alla konsulter involveras i hållbarhetsarbetet så har alla varit delaktiga i arbetet med att ta fram hållbarhetslöftet. Bjerking har också fört in de punkter som rör hållbarhetslöftet i de mallar och checklistor som konsulterna använder för att stämma av att allt i projekten blir korrekt utfört. Slutligen har Bjerking en uppföljning och intern granskning där alla protokoll granskas så att allt arbete, även hållbarhetsarbetet, utförts enligt Bjerkings processer och hållbarhetslöften.

- Det är viktigt att alla konsulter som arbetar med exteriör belysning får komma in med sina synpunkter, säger Linda Benderius. Vi vill att alla ska stå bakom vårt hållbarhetslöfte och då måste alla få vara med och påverka. När alla är med så ökar chansen att detta blir ett levande dokument som efterföljs.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöfte för exteriör belysning här

Bild: Kajparterren Fotograf: Sten JansinOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Linda Benderius
Linda Benderius

Relaterad media