2023-09-25 06:00Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för förorenade områden

framsida hållbarhetslöfte förorenade områden

Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa sina kunder att nå hållbarhetsmålen. Bjerkings avsikt är att hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag senast år 2024. Nu är det sjuttonde hållbarhetslöftet lanserat, hållbarhetslöftet för förorenade områden. 

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ytterligare steg och lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu kommer det sjuttonde hållbarhetslöftet, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller förorenade områden.

Arbetet med att ta fram hållbarhetslöftena har följt Bjerkings egen metod där enhetens samtliga medarbetare i en workshop får identifiera de områden som bäst bidrar till hållbarhet. Därefter bearbetar Bjerkings hållbarhetsstrateg och hållbarhetssamordnare materialet för att slutligen förankra dessa hos teamets medarbetare ett varv till.

Nu släpper alltså Bjerking löftet för förorenade områden med de hållbarhetsaspekter som företagets konsulter kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag. Löftena handlar exempelvis om planering och lokalisering.

Det handlar förenklat om att ta reda på vad det är för typ av förorening och hur den sprids i vår miljö så att vi kan planera vår provtagning utefter platsspecifika förutsättningar, berättar My Ekelund, miljökonsult och tf. hållbarhetssamordnare på enheten. Om vår undersökning visar på att en oacceptabel risk föreligger, planerar vi för en saneringsmetod som säkerställer att människor och miljö inte utsätts för risker kopplat till föroreningar. Genom att göra detta får vi en kvalitativ och representativ undersökning som bidrar till social och ekologisk hållbarhet i våra samhällen.

Bjerking tjänst förorenade områden omfattar arkivstudier, miljötekniska undersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredning, masshantering och schaktplan. Masshantering är i vissa fall nödvändig för bortskaffade av föroreningar men den har en hög klimatpåverkan på grund av transporter, sanering och deponering.

Ett sätt att minska masshanteringen är om vi kan göra platsspecifika bedömningar och beräkna platsspecifika riktvärden som gäller för just den platsen, säger My Ekelund. Alla marktyper är olika och vissa kan exempelvis tåla en högre föroreningsgrad än andra utan att det utgör en risk för människor och miljö. Det leder till att färre saneringar behöver utföras och mindre massor behöver skickas till deponi, vilket är positivt ur klimatsynpunkt.

Bjerking erbjuder även en tjänst för livscykelanalys och klimatberäkningar om man vill få mer kunskap om klimatpåverkan för att ta bättre beslut.

Se alla hållbarhetslöften på Bjerkings hemsida: bjerking.se/hallbarhetsloftenOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra större kontor finns i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
My Ekelund
My Ekelund

Relaterad media