2024-01-16 13:00Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för geodetisk mätning

Framsida hållbarhetslöfte geodetisk mätning

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa kunderna att nå sina hållbarhetsmål. Hållbarhetslöftet för geodetisk mätning är Bjerkings tjugonde hållbarhetslöfte.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ytterligare steg och lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdrag på en tydlig, praktisk nivå. Nu kommer det tjugonde hållbarhetslöftet, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller geodetisk mätning.  

Arbetet med att ta fram hållbarhetslöftet har följt Bjerkings egen metod där alla medarbetare på enheten deltar i en workshop för att identifiera de områden som bäst bidrar till hållbarhet. Därefter bearbetar Bjerkings hållbarhetsstrateg och enhetens hållbarhetssamordnare materialet för att slutligen förankra löftet hos medarbetarna ett varv till.   

Nu släpper alltså Bjerking hållbarhetslöftet för geodetisk mätning som visar på vilka hållbarhetsaspekter som företagets konsulter ska arbeta aktivt med i sina uppdrag. Det handlar exempelvis om effektiv, kvalitativ och tidsbesparande datainsamling som förser Bjerkings kunder med ett tillförlitligt och heltäckande underlag för vidare hållbar projektering.

Tillsammans med Bjerkings experter inom hållbarhet har vi analyserat hur vi mätningsingenjörer påverkar olika hållbarhetsfrågor i våra uppdrag berättar Lina Wallenbert, hållbarhetssamordnare på enheten för digitala projekt och geodata. Vi vill bidra till att samhällets och våra kunders hållbarhetsmål uppfylls.

Vid den geodetiska mätningen tar Bjerking fram underlag till återbruksinventering, massbalansberäkningar och klimatanpassningsåtgärder med syfte att bidra till mindre klimatpåverkan och hållbar samhällsbyggnad.

Det här är något som vi inom geodetisk mätning gjort i stor utsträckning även tidigare, men ibland vet inte kunden riktigt vad de behöver och vad vi kan göra, säger Lina Wallenbert. Genom att förtydliga de hållbara aspekterna och möjligheterna i vårt arbete kan vi ge kunderna det de först inte visste att de behöver.

 

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöftenOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm och Luleå. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Lina Wallenbert
Lina Wallenbert

Relaterad media