2024-05-21 06:00Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för klimat- och energiuppdrag

Hållbarhetslöfte Klimatberäkning, energiutredning och inneklimat

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa kunder att nå sina hållbarhetsmål. Avsikten är att integrera hållbarhetsfrågorna i alla uppdrag. Nu lanserar de sitt tjugoandra hållbarhetslöfte som rör klimatberäkning, energiutredning och inomhusklimat. Därmed är företaget snart i mål med sina hållbarhetslöften för de mest prioriterade tjänsterna.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ytterligare steg och lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu är det tjugoandra hållbarhetslöftet färdigt, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller klimatberäkning, energiutredning och inomhusklimat.

Arbetet med att ta fram hållbarhetslöftena följer Bjerkings egen metod där enhetens samtliga medarbetare i en workshop får identifiera de områden som bäst bidrar till hållbarhet. Därefter bearbetar Bjerkings hållbarhetsstrateg och enhetens hållbarhetssamordnare materialet för att slutligen förankra löftet hos teamets medarbetare ett varv till. Att involvera medarbetarna är centralt i processen och viktigt för Bjerking.

Nu lanserar alltså Bjerking hållbarhetslöftet för klimatberäkning, energiutredning och inomhusklimat med de hållbarhetsaspekter som företagets konsulter kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag. Löftena handlar exempelvis om att minska klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt genom att rekommendera konkreta och genomförbara lösningar som grundar sig i klimatberäkningar och energiutredningar.

De klimatberäkningar som efterfrågas är ofta avgränsade till byggfasen, säger Karin Lindeberg, ansvarig för tjänsterna rörande klimatberäkning. För oss är det viktigt att se till hela byggnadens livscykel och genom att inkludera klimatpåverkan från driftenergin har vi möjlighet att presentera lösningar som ger låg klimatpåverkan ur ett långsiktigt perspektiv.

Bjerking bidrar till energieffektivisering i samhället genom att hjälpa sina kunder ta insiktsfulla beslut om en byggnads energianvändning och förnybara alternativ samtidigt som de också kan beräkna energins klimatpåverkan och driftkostnader.

Vi säkerställer hälsa och välbefinnande för användare genom simuleringar av inomhusklimat och dagsljus. Vi kan även ta hänsyn till förändringar i ett framtida klimat, berättar Andreas Ceder, ansvarig för tjänster rörande energiutredning och inomhusklimat. Det är en viktig aspekt när vi projekterar byggnader som ska fungerar väl även när förutsättningarna förändras.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften: bjerking.se/hallbarhetsloften

 Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm, Luleå och Göteborg. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Karin Lindeberg
Miljökonsult, Tjänsteansvarig LCA och klimatberäkningar
Karin Lindeberg
Andreas Ceder
Andreas Ceder