2023-02-27 07:00Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för kulturmiljö och byggnadsvård

Hållbarhetslöfte kulturmiljö och byggnadsvård

Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att ännu bättre kunna hjälpa sina kunder att nå sina hållbarhetsmål. Bjerkings avsikt är att hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag senast år 2024. Nu är det nionde hållbarhetslöftet lanserat, hållbarhetslöftet för tjänsteområde Kulturmiljö och byggnadsvård. Arbetet med att ta fram löftet har skett i en process där förankringen hos medarbetarna är central.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ytterligare steg och lanserar ett antal tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu kommer det nionde hållbarhetslöftet, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller kulturmiljö och byggnadsvård.

Arbetet med att ta fram hållbarhetslöftena följer Bjerkings egen metod där enhetens samtliga medarbetare under en workshop får identifiera de områden som bäst bidrar till hållbarhet. Därefter bearbetar Bjerkings hållbarhetsstrateg Maria Nylander och enhetens hållbarhetssamordnare materialet för att slutligen förankra hos teamets medarbetare ett varv till. På plats finns nu de löften som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och som Bjerkings konsulter kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag som rör Kulturmiljö och byggnadsvård. Det handlar exempelvis om resurshushållning, återbruk, avfallsminimering och energieffektivisering.

Det som slagit mig när vi arbetat fram dessa hållbarhetslöften är att detta inte är något nytt för oss som arbetat med byggnadsvård, säger Anders Stjernberg, teamledare och hållbarhetssamordnare för kulturmiljö och byggnadsvård. Vi är ju extra intresserade av att byggnaden vi arbetar med både ska stå länge och bestå av historiskt korrekt material. Därmed blir återbruk och hållbarhet så självklart för oss.

Anders konstaterar samtidigt att de i mötet med Bjerkings miljöspecialister får ny kunskap som på många sätt bidrar till att utveckla deras arbete.

Det finns så många gemensamma nämnare mellan vårt arbete och hållbarhetsarbetet, berättar Anders. Vårt sätt att arbeta kan sägas utgöra grunden för långsiktig hållbarhet. Sedan kan miljöspecialisterna ge oss ny kunskap som gör att vi kan agera utifrån de regler som sätts upp och därmed hjälpa kunderna i sitt hållbarhetsarbete.

Ta del av Hållbarhetslöftet för Kulturmiljö och byggnadsvård som nu finns publicerat på Bjerkings hemsida: bjerking.se/hallbarhetsloftenOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Maria Nylander
Hållbarhetsstrateg
Maria Nylander