2023-09-05 06:00Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för Life Science

framsida hållbarhetslöfte Life Science

Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa kunderna att nå sina hållbarhetsmål. Hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag på Bjerking senast år 2024. Nu är det femtonde hållbarhetslöftet lanserat och det handlar om Life Science.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking har under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Bjerking tar ytterligare steg och lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu kommer det femtonde hållbarhetslöftet, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller Life Science.

Arbetet med att ta fram hållbarhetslöftena har följt Bjerkings egen metod där medarbetarna på enheten får identifiera de områden som bäst bidrar till hållbarhet. Därefter bearbetar Bjerkings hållbarhetsstrateg och enhetens hållbarhetssamordnare materialet för att slutligen förankra dessa hos medarbetarna ett varv till.

Nu släpper alltså Bjerking löftet för Life Science med de hållbarhetsaspekter som företagets konsulter kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag. Löftena handlar om att bidra till social hållbarhet i form av god hälsa och säkerhet genom att följa krav, riktlinjer och lagar. Det handlar också om att lyfta hållbarhetsaspekter vid lokalisering av ny- och ombyggnationsprojekt samt vid design av nya processer för att minimera resursåtgång, klimatpåverkan och transporter samt att säkerställa en god arbetsmiljö och effektiva personal- och materialflöden.

Vi har tvingats tänka på utmaningarna för vår bransch, säger Marie Ottosson, hållbarhetssamordnare för Life Science på Bjerking. I vissa fall kanske vi behöver förändra befintliga processer, till exempel effektivisera resursförbrukningen i någon tillverkningsprocess eller byta till mer hållbara material. Men det tar lång tid av regulatoriska skäl.

Som del av detta hållbarhetslöfte vill Bjerkings konsulter designa flexibla och hållbara processer som kan anpassas till framtida förändringar och produktprioriteringar. Här gäller det att minimera vatten- och energiförbrukning samt utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten. Bjerking tar ansvar för att tänka såväl kvalitetskritiskt som miljökritiskt vid förebyggande riskarbete. De beaktar allt ifrån en trygg arbetsmiljö till hur framtida klimat påverkar olika processer.

- Vi arbetar aktivt med omvärldsbevakning och tar med oss ny kunskap, teknik och erfarenheter till våra kunder såväl internt som externt, berättar Marie Ottosson. Detta för att öka medvetenheten och kunskapen om hållbarhet inom Life Science både vad gäller processer, produkter och byggnader.

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöftenOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra större kontor finns i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Marie Ottosson
Marie Ottosson

Relaterad media