2023-12-04 07:00Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för omgivningskontroll vibrationer

framsida Bjerkings hållbarhetslöfte OKV

Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att kunna hjälpa sina kunder nå hållbarhetsmålen. Bjerkings avsikt är att hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag senast år 2024. Nu är det nittonde hållbarhetslöftet lanserat, hållbarhetslöftet för omgivningskontroll och vibrationer.  

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ytterligare steg och lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu kommer det nittonde hållbarhetslöftet som handlar om att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller omgivningskontroll och vibrationer.

Arbetet med att ta fram hållbarhetslöftena följer Bjerkings egen metod där enhetens samtliga medarbetare får identifiera de områden som bäst bidrar till hållbarhet. Därefter bearbetar Bjerkings hållbarhetsstrateg och enhetens hållbarhetssamordnare materialet för att slutligen förankra dessa hos teamets medarbetare ett varv till.  

Nu släpper alltså Bjerking löftet för omgivningskontroll och vibrationer med de hållbarhetsaspekter som företagets konsulter kommer att arbeta aktivt med i uppdrag. Löftena handlar exempelvis om ekonomisk och social hållbarhet.  

Vi sprider kunskap om vibrationspåverkan från markarbeten och delger alltid relevant information till tredje man för att öka trygghet och dämpa oro under pågående projekt, berättar Karl Nittve, mättekniker och hållbarhetssamordnare på Bjerking. Vi skyddar också natur- och kulturvärden genom att lyfta hållbarhetsaspekter så som kulturmiljö, fauna och naturskyddsområden i våra riskanalyser.

Bjerkings konsulter lovar också att ta hänsyn till social hållbarhet, för människor som bor och vistas i anslutning till pågående byggprojekt, i riskanalyser, besiktningar och kontrollprogram för buller och vibrationer.

Vi blir en viktig länk mellan vår uppdragsgivare och de boende i området som ska bebyggas. Det är vi som informerar om vad som ska ske på platsen. Ofta finns det bra information om projektet på nätet, men de som berörs söker inte alltid aktivt efter information. I det sammanhanget får vi en viktig roll när det gäller att informera om projektet så att de berörda inte påverkas negativt.

Ta del av hållbarhetslöftet på bjerking.se/hallbarhetsloften

Läs mer om Bjerkings tjänster inom omgivningskontroll och vibrationerOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra kontor finns i Uppsala, Stockholm och Luleå. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Karl Nittve
Karl Nittve

Relaterad media