2023-06-05 06:30Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för projekt- och byggledning

Hållbarhetslöfte Projekt-, projekterings- och byggledning

Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa kunderna att nå sina hållbarhetsmål. Bjerkings avsikt är att hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag senast år 2024. Nu är det trettonde löftet lanserat, Hållbarhetslöftet för Projekt-, Projekterings- och Byggledning. Framtagandet har skett i en process där förankringen hos medarbetarna är central.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking har under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ytterligare steg och lanserar ett antal tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu kommer det trettonde hållbarhetslöftet, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller projekt- och byggledning.

Arbetet med att ta fram hållbarhetslöftena har följt Bjerkings egen metod där enhetens samtliga medarbetare får identifiera de områden som bäst bidrar till hållbarhet i en workshop. Därefter bearbetar Bjerkings hållbarhetsstrateg och enhetens hållbarhetssamordnare materialet för att slutligen förankra dessa hos medarbetarna i teamet ett varv till. Nu släpper alltså Bjerking löftet för projekt-, projekterings- och byggledning med de hållbarhetsaspekter som företagets projekt- och byggledare kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag. Löftena handlar exempelvis om att lyfta klimat- och hållbarhetsaspekter i hus- och anläggningsprojekt med syfte att uppnå så god ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som möjligt. Det handlar om att ta ansvar för planering och implementering av projektets klimat- och hållbarhetsmål och se till att de efterlevs i de skeden man medverkar i. Det handlar även om att hjälpa beställare att identifiera lagkrav och lämpliga klimat- och hållbarhetsmål i projekten samt värdera tillhörande kostnader, risker och möjligheter.

Projekt- och byggledning arbetar exempelvis med ekonomi, byggfysik, arbetsmiljö och juridik, och hållbarhetsarbetet är ett förhållandevis nytt instrument för de flesta. Ett instrument vi måste lära oss spela på ännu flitigare, säger Natanael Bachtiar, teamledare för projekt- och byggledning i Stockholm.

Bjerkings projekt- och byggledare håller sig också informerade om nya rön och hållbar teknik för att kunna bidra till intern och extern kunskapsspridning avseende hållbarhet.

Det handlar till stor del om att samla på erfarenheter av god praxis när det gäller  hållbarhetsförtjänster i projekt och sedan förädla dem, säger Natanael.

 

Ta del av Bjerkings HållbarhetslöftenOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra större kontor finns i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Natanael Bachtiar
Natanael Bachtiar

Relaterad media