2023-05-29 06:00Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för Trafikplanering

Framsida Hållbarhetslöfte Trafikplanering

Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att hjälpa sina kunder att nå hållbarhetsmålen. Nu kommer hållbarhetslöftet för Trafikplanering och därmed är hälften av Bjerkings 23 planerade hållbarhetslöften på plats och förankrade bland medarbetarna.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar de ytterligare ett steg framåt och lanserar ett antal tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Under 2022 och 2023 har företaget förankrat ett flertal hållbarhetslöften, däribland hållbarhetslöften för byggnadskonstruktion, dagvattenhantering, geoteknik och hydrologi, el- och telesystem, kulturmiljö och byggnadsvård och nu det tolfte hållbarhetslöftet som rör trafikplanering. Hållbarhetslöftena ska bidra till att uppfylla kundens hållbarhetsmål.

Arbetet med att ta fram hållbarhetslöftena följer Bjerkings egen metod där medarbetarna tillsammans identifierar de områden som bäst bidrar till hållbarhet i uppdrag. Därefter bearbetar hållbarhetsstrateg och hållbarhetssamordnare materialet för att slutligen förankra dessa hos medarbetarna i teamet ett varv till.

Nu lanserar Bjerking hållbarhetslöftet för trafikplanering, som berör de hållbarhetsaspekter som trafikplanerarna kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag. Det handlar exempelvis om att prioritera hållbara transportmedel och mobilitetslösningar för att möta kommunala strategier och framtidsvisioner. Det handlar om att främja social hållbarhet genom att planera trafiksäkra, trygga och tillgängliga väg- och gatumiljöer som inkluderar alla människor i samhället och som förenar olika trafikslag. Det handlar även om att ta ansvar för att styra projektering i en hållbar riktning, exempelvis genom undvika cementering av ett framtida bilsamhälle och istället främja klimatsmarta färdsätt.

För de flesta verksamhetsområden är det viktigt att man är tydlig och konsekvent i sitt hållbarhetstänk, men för oss kan det vara extra viktigt att inte bara hänga med i kundens tankelinje, säger Amanda Ödling som är Hållbarhetssamordnare på Bjerkings enhet Trafikplanering. Många kunder vill exempelvis ha mycket parkeringsplatser när de planerar nya områden. Då är det viktigt att vi kan få dem att planera även för andra färdsätt. Annars finns det en risk att de bygger in sig i ett bilanvändande. Vi måste hjälpa dem att, som vi på Bjerking säger, omtänka framtiden.

Bjerkings trafikplanerare arbetar även med en aktiv omvärldsbevakning eftersom deras tjänsteområde är i ständig hållbar förändring. Aktuella levnadsmönster, transportslag, självkörande fordon och alternativa drivmedel är aspekter som de beaktar dagligen. 

Det är viktigt att vi hela tiden är uppdaterade med det senaste inom vårt område, säger Amanda. Det händer så mycket när det gäller trafik, exempelvis har vi ju fått in elsparkcyklar i trafiken. Vi är i grunden positiva till nya färdsätt men det finns många aspekter att värdera.

 

Ta del av Bjerkings hållbarhetslöften, gå till bjerking.se/hallbarhetsloftenOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra större kontor finns i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Amanda Ödling
Amanda Ödling

Relaterad media