2023-01-13 07:00Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för Väg, gata och mark

Framsida Hållbarhetslöfte Väg, gata och mark

Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att kunna hjälpa sina kunder att nå sina hållbarhetsmål. Bjerkings avsikt är att hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag senast år 2024. Nu är det åttonde hållbarhetslöftet lanserat, hållbarhetslöftet för tjänsteområdet Väg, gata och mark. Arbetet med att ta fram löftet har skett i en process där förankringen hos medarbetarna är central.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking, under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ytterligare steg och lanserar att antal tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu kommer det åttonde hållbarhetslöftet, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller väg, gata och mark.

I löftet identifieras de områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och som Bjerkings konsulter kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag. Det handlar exempelvis om planering och lokalisering, utformning och materialval samt kompetensutveckling och kunskapsspridning.

Många tänker att hållbarhet endast handlar om miljöfrågor, vilka såklart är väldigt viktiga för oss. En aspekt som inte lika många tänker på är social hållbarhet, säger Jakob Holmquist, tjänsteansvarig för Väg, gata och mark. Alla ska ha tillgång till allmänna gator, så vi behöver utforma dem på sätt som underlättar för att särskilt äldre, barn och funktionshindrade ska kunna ta sig fram på gatorna på ett säkert sätt. Det kan exempelvis handla om att anpassa lutningar på gator och ramper efter vad som är hanterbart för rullstolar, barnvagnar eller rullatorer, samt att utforma ledytor som hjälper synskadade att hitta rätt.

Precis som inom andra områden präglar tanken på återbruk hållbarhetsfrågorna för tjänsteområdet Väg, gata och mark.

Hållbarhetstänket är på frammarsch inom alla tjänsteområden så även vårt, säger Amanda Ödling, hållbarhetssamordnare för tjänsten Väg, gata och mark på Bjerking, och återbruk är en del av detta. För oss kan det handla om återbruk av gatsten, gatstolpar, kantsten men även återbruk av asfalt. Det gäller inte alla typer av asfalt men det finns en viss typ av asfalt som går att återbruka.

Hållbarhetslöftet i sin helhet finns på Bjerkings hemsida tillsammans med de övriga löftena. Se bjerking.se/hallbarhetsloftenOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Jakob Holmquist
Mark och gatuprojektör
Jakob Holmquist

Relaterad media