2023-03-27 06:00Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöfte för VVS och styr

Framsida Hållbarhetslöfte VVS och styr

Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att ännu bättre kunna hjälpa sina kunder att nå sina hållbarhetsmål. Bjerkings avsikt är att hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag senast år 2024. Nu är det tionde hållbarhetslöftet lanserat, hållbarhetslöftet för tjänsteområde VVS och styr. Framtagandet av löftet har skett i en process där förankringen hos medarbetarna är central.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking, under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ytterligare steg och lanserar ett antal tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Nu kommer det tionde hållbarhetslöftet, löftet att hjälpa kunden att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller VVS och styr.

Arbetet med framtagandet av hållbarhetslöftena har följt Bjerkings egen metod där enhetens samtliga medarbetare får identifiera de områden som bäst bidrar till hållbarheten i en workshop. Därefter bearbetar Bjerkings hållbarhetsansvariga och enhetens hållbarhetssamordnare materialet för att slutligen förankra dessa hos teamets medarbetare ett varv till. På plats finns nu de löften som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och som Bjerkings konsulter kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag rörande VVS och styr. Det handlar exempelvis om systemval, materialval och dimensionering, riskarbete och klimatanpassning samt återbruk och livscykelanalys.

Det finns utmaningar med detta då vi redan idag är så styrda av branschstandarder och lagar, berättar Mahdieh Mengelian, hållbarhetssamordnare på enheten för VVS och styr. Men nu har vi identifierat ett antal områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och som vi kommer att arbeta aktivt med i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling. Genom att ta hänsyn till driftsäkerhet, användarvänlighet och underhållsbehov vid val av system, material och dimensioner har vi möjlighet att skapa hållbara och flexibla anläggningar.

Genom att optimera system och anläggningar kan Bjerking hjälpa sina kunder att spara både energi, kostnader och klimatpåverkan.

I dagsläget finns inget krav på att installationer ska ingå i en byggnads klimatdeklaration, säger Mahdieh Mengelian. Vi har dock möjlighet att ta fram mängdlistor som utgör underlag till livscykelanalyser och som motverkar materialöverskott och spill. Vi projekterar och tar fram systemlösningar med ett högt hållbarhetstänk i alla våra projekt.

 

Ta del av Hållbarhetslöftet för VVS och styr som finns publicerat på Bjerkings hemsida: bjerking.se/hallbarhetsloftenOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Maria Nylander
Hållbarhetsstrateg
Maria Nylander

Relaterad media