2021-10-18 06:00Pressmeddelande

Bjerking lanserar hållbarhetslöften

Susann Larsson, Konstruktion Susann Larsson, Konstruktion

Teknikkonsultföretaget Bjerking lanserar tjänstespecifika hållbarhetslöften för att ännu bättre kunna hjälpa sina kunder att nå sina hållbarhetsmål. Bjerkings avsikt är att hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag senast år 2024. Nu är det första hållbarhetslöftet lanserat, hållbarhetslöftet för byggnadskonstruktion. Löftet utgår från de områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt vid konstruktion av byggnader och som Bjerkings byggnadskonstruktörer kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling.

Likt andra samhällsbyggare har Bjerking, under ett antal år talat om vikten av hållbarhet i sin verksamhet och genomfört ett antal aktiviteter för att främja hållbarhetsarbetet. Nu tar Bjerking ett steg till och lanserar att antal tjänstespecifika hållbarhetslöften som bryter ner arbetet i uppdragen på en tydlig, praktisk nivå. Först ut är löftet för byggnadskonstruktion.

Kunskapen och insikten om hållbarhet i allmänhet och klimatfrågan i synnerhet behöver öka på bred front i vår bransch,

säger Lisa Henningsson, hållbarhetsstrateg på Bjerking och drivande kraft bakom framtagandet av hållbarhetslöftena.

-Vi tror att det snabbaste och enklaste sättet att åstadkomma det är att hantera frågorna proaktivt i konkreta projekt och lära oss tillsammans. Därför lanserar vi nu vårt första hållbarhetslöfte för en specifik tjänst.

Nu lanserar Bjerking hållbarhetslöftet för byggnadskonstruktion. I löftet identifieras de områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och som Bjerkings byggnadskonstruktörer kommer att arbeta aktivt med i sina uppdrag; Materialval och utformning, Dimensionering, Arbetsmiljöprojektering, Klimatberäkning genom livscykelanalys samt Kunskapsspridning. Har kunden eller projektet inga tydliga mål försöker Bjerking vara proaktiva och lyfta in de aspekter som de själva identifierat som betydande för arbetet.

- Tillsammans med Bjerkings experter inom hållbarhet har vi analyserat hur vi byggnadskonstruktörer påverkar olika hållbarhetsfrågor i våra uppdrag, berättar Susann Larsson, hållbarhetssamordnare för Byggnadskonstruktion. Vi vill bidra till att samhällets och våra kunders hållbarhetsmål uppfylls och därför lovar vi bland annat att vi kommer att lyfta relevanta hållbarhetsaspekter vid val av material, system och utformning. Vi lovar även att arbeta för att hitta balansen mellan valda dimensioner, funktion och produktionsvänlighet för att undvika onödig materialåtgång.

Ytterligare hållbarhetslöften kommer att presenteras under 2021-2022 och hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla Bjerkings uppdrag senast år 2024.

Läs mer om våra hållbarhetslöften på bjerking.seOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg