2019-10-03 06:00Pressmeddelande

Bjerking når hållbarhetsmilstolpe för nya Campus Albano

På uppdrag av Akademiska Hus och Svenska Bostäder är Bjerking med och driver hållbarhetsarbetet i projekt campus Albano, som ska bli det vetenskapliga navet som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare. Nu har projektets hållbarhetsprogram godkänts för certifieringen Citylab.

- Det är en betydande milstolpe för projektet, som innebär att campus Albano blir det första campus som någonsin uppnått certifieringen. Nu fortsätter vi arbetet med att säkerställa att ambitionerna som beskrivs i hållbarhetsprogrammet även genomförs i praktiken, säger Elin Salomonsson, hållbarhetskonsult på Bjerking och hållbarhetssamordnare för campus Albano.

Campus Albano byggs för att möta behovet av nya lokaler på både kort och lång sikt i takt med att Stockholms universitet och KTH växer. Campuset möjliggör också att universiteten kan verka och samverka med varandra och det omgivande samhället på ett helt nytt sätt än tidigare. Här byggs även cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service. Byggherrarna är Akademiska Hus och Svenska Bostäder, liksom Trafikverket och Stockholms stad som bygger infrastruktur i området.

Utvecklingen av campus Albano sker i samklang med naturen med stor hänsyn till den biologiska mångfalden. Målet är att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. I planarbetet har forskning inom hållbar stadsutveckling integrerats genom att en forskargrupp vid Stockholm Resilience Centre och KTH Arkitektur lämnat inspel med utgångspunkt från social-ekologisk stadsdesign. Att forskare på detta sätt aktivt medverkade i planprocessen gör campus Albano till ett unikt projekt.

På uppdrag av Akademiska Hus och Svenska Bostäder har Bjerking varit med och drivit hållbarhetsarbetet i projektet. En viktig utgångspunkt har varit att använda Sweden Green Building Councils guide för hållbar stadsutveckling, Citylab, för att tydligt jobba med hållbar stadsutveckling. När arbetet startade 2016 var campus Albano ett av tolv pilotprojekt som testade Citylab.

- Det som särskiljer campus Albano från andra projekt med höga hållbarhetsambitioner är bland annat att det byggs i Nationalstadsparken. Redan i början av 2000-talet satte forskare målet om ett social-ekologiskt campusområde som nu kommer att gestaltas genom exempelvis stora gröna terrasser med rik biologisk mångfald, berättar Elin Salomonsson.

På uppdrag av Akademiska Hus sköter Bjerking även miljöbyggsamordning på campus Albano. Totalt ska tre byggnader om ca 70 000 kvm certifieras med Miljöbyggnad nivå Silver. Bjerking bistår också byggherrarna i arbetet med att samordna samtliga entreprenörers arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Bilder: BSK arkitekter 

 Om Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsult. Vi är heltäckande inom bygg och anläggning och erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har verksamhet i huvudstadsregionen. Läs mer på bjerking.se