2023-05-08 06:00Pressmeddelande

Bjerking presenterar 2022 års hållbarhetsredovisning

Bjerkings Hållbarhetsredovisning 2022

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking presenterar 2022 års hållbarhetsredovisning. Vid sidan av redovisningen av direkta utsläpp lyfter Bjerking de egna utmaningarna kring företagets indirekta utsläpp, som utgör den större delen av ett företags klimatpåverkan och sannolikt kommer att öka trots konkreta åtgärder.

För sjätte året presenterar Bjerking sin hållbarhetsredovisning. Likt tidigare år är redovisningen helt transparent när det gäller företagets klimatpåverkan och redovisar både framsteg och utmaningar. I år väljer Bjerking dessutom att redovisa fler och mer djupgående detaljer avseende den indirekta klimatpåverkan företaget står för, som exempelvis utsläpp från inköp, studieresor med mera.

Det här är inte bara en redovisning av vår hållbarhetsprestanda, säger Fredrik Frensborg, Affärsutvecklings- och hållbarhetschef. Hållbarhetsredovisningen ska även visa hur hållbarhetsarbetet ser ut kommande år och hur vi ser på framtida möjligheter att nå våra mål. Den indirekta klimatpåverkan står för ungefär 65 procent hos det genomsnittliga företaget. Den utgör den största delen av vår klimatpåverkan och är därmed också vår största utmaning framåt.

Bjerking har sänkt sin direkta klimatpåverkan i form av utsläpp från energiförbrukning gällande kontor och drivmedel. De har dessutom lyckats sänka delar av sin indirekta klimatpåverkan rejält. Exempelvis har Bjerking minskat sin klimatpåverkan från studieresor med hela 98 procent. Det handlar huvudsakligen om att de fått hela företaget att åka tåg i stället för flyg vid den årliga studieresan.

Bjerkings medarbetare slutade att flyga regelbundet år 2018 och väljer numera nästan uteslutande mer klimatvänliga alternativ, säger Maria Nylander, Hållbarhetsstrateg. När hela företaget i höstas åkte på studieresa till Hamburg blev det därför tåg för alla medarbetare. Studieresorna har gått från att vara vår största utsläppskategori till att bli en av våra minsta.

Bjerkings stora möjlighet att minska klimatpåverkan är annars via alla uppdrag och projekt. Med hållbarhetslöften och en egen klimatfond vill företaget hjälpa sina kunder och samhället att uppfylla hållbarhetsmålen.

Ta del av Bjerkings Hållbarhetsredovisning 2022 på bjerking.se/hallbarhetOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra större kontor finns i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Fredrik Frensborg
Chef strategisk affärsutveckling
Fredrik Frensborg
Maria Nylander
Hållbarhetsstrateg
Maria Nylander

Relaterad media