2022-05-05 08:42Pressmeddelande

Bjerking presenterar hållbarhetsredovisning för 2021

Framsida Bjerkings Hållbarhetsredovisning 2021

- det saknas kunskap i branschen men det är viktigt att alla ändå börjar göra någonting.

Teknikkonsulten Bjerking, har precis färdigställt hållbarhetsredovisningen för 2021. De visar hur de i sin verksamhet minskar miljöbelastningen samt hur de kan hjälpa sina kunder att bidra till samhällets hållbarhetsmål. Budskapet från Bjerking är att det saknas kunskap i branschen men att det är viktigt att alla ändå börjar göra någonting.

Bjerking har tagit flera steg framåt när det gäller att minska miljöbelastningen i sin verksamhet. Det visar de i hållbarhetsredovisningen för 2021. Bjerking har minskat sin klimatpåverkan från resor och lokaler med 70 procent sedan 2018. Främst handlar det om ett minskat resande samt mer förnybar energi i bilar och på de två kontoren i Uppsala och Stockholm.

- Det handlar till stor del om den ökade användningen av digitala möten, berättar Lisa Henningsson, hållbarhetsstrateg på Bjerking. Vi kör mindre bil helt enkelt. Detta är delvis påverkat av pandemin, men glädjande nog ser vi hur vi fortsätter denna trend även efter det att restriktionerna försvunnit. Sen har våra studieresor genomförts utan flyg de senaste tre åren vilket påverkar mycket.

Det Bjerking är mest stolta över är dock de hållbarhetslöften som lanserades under året. Det handlar om tjänstespecifika hållbarhetslöften för att ännu bättre kunna hjälpa kunderna att nå sina hållbarhetsmål. Under 2021 lanserades först hållbarhetslöftet för byggnadskonstruktion och därefter hållbarhetslöfte för arbete med dagvatten och i år kommer ytterligare löften att lanseras. Löftena utgår från de områden som är särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt för olika tjänster. Dessa områden kommer Bjerkings konsulter att arbeta aktivt med i sina uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling.

- Kunskapen och insikten om hållbarhet i allmänhet och klimatfrågan i synnerhet behöver öka på bred front i vår bransch, säger Lisa Henningsson. Vi tror att det snabbaste och enklaste sättet att åstadkomma en förändring är att hantera frågorna proaktivt i konkreta projekt och lära oss tillsammans. Därför lanserar vi nu löpande hållbarhetslöften för våra prioriterade tjänster. Bjerkings mål är att hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag senast år 2024.

Lisa Henningsson ser att ett problem är kompetensbristen i branschen, ett problem som Bjerking kan hjälpa till att motverka.

-Det är extremt bråttom att minska klimatutsläppen men vi ser hur det saknas kunskap i alla led, berättar Lisa Henningsson. Vi tror att det är viktigt att alla ändå börjar göra någonting. Vi måste lämna pilotprojektstadiet och kabla ut de lösningar som tagits fram och som vi vet fungerar på bred front. Vi måste släppa prestigen, vara stolta över det vi är bra på och erkänna våra kunskapsluckor. Först då kan vi på allvar börja samarbeta och hitta vägen framåt tillsammans.

Ta del av Hållbarhetsredovisningen härOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg