2022-03-01 12:00Pressmeddelande

Bjerking projekterar i Ersbo Syd, Gävle

Ersbo Syd Etapp 4
Bild: Gävle kommun

Teknikkonsulten Bjerking har på kort tid fått tre nya uppdrag inom anläggning. Ett av projekten handlar om att projektera gator, gång och cykelvägar samt dagvattenanläggningar i Gävles nya industri- och handelsområde Ersbo Syd. Området är cirka 100 hektar stort och ligger sex kilometer söder om Gävle. Beställare är Gävle kommun. 

Efter en trög period under pandemin har det nu lossnat för Bjerkings anläggningsenheter. Under en kort tid har enheterna kunnat räkna hem tre nya uppdrag. Det handlar om projekt Ersbo Syd och projekt Börjetull, där Bjerking ska ansvara för projektering av ombyggnad och nybyggnad av gator i området Börjetull, nordväst om Uppsala. Ett tredje projekt handlar om att projektera en överföringsledning med avloppsvatten från Knivsta till Käppalatunneln i Märsta.

Lennart Zetterlund, Affärsområdeschef Infrastruktur

- Det här är en fjäder i hatten för oss, säger Lennart Zetterlund, chef för affärsområdet infrastruktur. Det har varit lite trögt under en period men nu verkar det som att det har lossnat. Tre projekt med ett sammantaget uppdragsvärde på drygt 11 miljoner kronor är mycket bra. Samtliga kunder har valt oss som leverantör baserat på ett bra pris förstås, men även den erfarenhet vi har när det gäller organisation och de referensprojekt vi kan visa upp. Så är även fallet när det gäller uppdrag Ersbo Syd. Vi har gjort det förr helt enkelt.

Inom projekt Ersbo Syd kommer Bjerking även att ansvara för att ta fram förfrågningsunderlag gällande utförandeentreprenad. Bjerking kommer även att samordna sitt arbete med Gästrike Vatten och Gästrike Energi. Projektet i sin helhet beräknas vara klart i januari 2023.

För mer information om de övriga två projekten se: Bjerkings pressrumOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Lennart Zetterlund
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad
Lennart Zetterlund