2022-03-01 12:00Pressmeddelande

Bjerking projekterar i Uppsalas nya bostadsområde Börjetull

Karta över Börjetull, Uppsala
Bild: Uppsala kommun

Teknikkonsulten Bjerking har på kort tid fått tre nya uppdrag inom anläggning. Ett av projekten handlar om att projektera för ombyggnad och nybyggnad av gator i området Börjetull i nordvästra Uppsala. Beställare är Uppsala kommun och i uppdraget ingår även projektering av en kvarterspark, ledningssamordning och dagvattenhantering.

Efter en trög period under pandemin har det nu lossnat för Bjerkings anläggningsenheter. På kort tid har enheterna kunnat räkna hem tre nya uppdrag. Det handlar om projektet Börjetull och projekt Ersbo Syd etapp 4, där Bjerking ska ansvara för detaljprojektering av ett nytt industriområde söder om Gävle. Ett tredje projekt handlar om att projektera en överföringsledning med avloppsvatten från Knivsta till Käppalatunneln i Märsta.

Lennart Zetterlund, Affärsområdeschef Infrastruktur

- Det här är en fjäder i hatten för oss, säger Lennart Zetterlund, chef för affärsområdet infrastruktur. Det har varit lite trögt under en period men nu verkar det som att det har lossnat. Tre projekt med ett sammantaget uppdragsvärde på drygt 11 miljoner är mycket bra. Samtliga kunder har valt oss som leverantör baserat på ett bra pris förstås, men även den erfarenhet vi har när det gäller organisation och de referensprojekt vi kan visa upp. Så är fallet även när det gäller uppdraget Börjetull. Vi har gjort det förr helt enkelt.

Detaljplanen för Börjetull möjliggör 1.600 bostäder, förskolor och parker. I projektet kommer Bjerking även ansvara för projektering av VA-ledningar och pumpstationer. De kommer att arbeta med dagvattenhantering via regnbäddar för rening och fördröjning. Bjerkings miljökonsulter ansvarar även för provtagning och beskrivning för saneringsarbeten av en befintlig ”tipp” i området. 17 konsulter från Bjerking kommer att vara inblandade i uppdraget.

För mer information om de övriga två projekten se Bjerkings pressrumOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Lennart Zetterlund
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad
Lennart Zetterlund