2023-10-10 06:00Pressmeddelande

Bjerking projekterar installationer för Enköpings kommunhus

Visionsbild av Enköpings kommunhus. Bild: CF Møller Architects

Det medarbetarägda teknikkonsultföretaget Bjerking ansvarar för projektering av VVS och styr, el, tele, VA och sprinklers för Enköpings nya kommunhus. Skanska är uppdragsgivare och Enköpings kommun är hyresgäst.

Enköpings gamla kommunhus har spelat ut sin roll och har därmed rivits. Skanska har inlett ett arbete på tomten där det gamla kommunhuset stått. De köpte formellt fastigheten i början av juni 2023 och nu är projekteringen igång. Bjerking har fått uppdraget att ansvara för projekteringen av installationerna. Det innebär att konsulter från Bjerking kommer att projektera VVS och styr, el, tele och VA. Med hjälp av en underkonsult ansvarar Bjerking även för projektering av sprinklersystem i byggnaden.

Det är väldigt roligt att vi fått ansvaret för all installation säger Robert Norström, uppdragsledare på Bjerking. Vi är duktiga på att ta denna typ av helhetsansvar. Vi har gjort det förut, exempelvis för Magasin X i Uppsala - Sveriges största kontorshus i trä.

Cirka 450 medarbetare, ledning och administrativ personal, från nio utspridda kontor ska samlas i det nya kommunhuset. Huset kommer att bestå av smarta och effektiva flöden, både interiört och exteriört. Fasad och stomsystem är i trä. Det blir solceller på taket och byggnaden kommer att ha kombinerad bergvärme och frikyla. Kommunhuset ska också byggas enligt hållbarhetscertifieringen Breeam och uppfylla energiklass A enligt Boverkets krav.

Som installatör tycker jag att det är roligt att de väljer en avancerad energilösning säger Robert Norström. Dessutom, eftersom det är ett kommunhus, måste vi planera för funktioner som kan fungera i händelse av kris. Det är mycket som ska hända på relativt kort tid men det är bra driv i projektledningen och mycket samordning, vilket skapar engagemang från alla inblandade. En eloge till Skanska för det.

Se fler uppdrag på Bjerkings hemsidaOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Våra större kontor finns i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Robert Norström
Robert Norström

Relaterad media