2022-03-01 12:00Pressmeddelande

Bjerking projekterar överföringsledning Knivsta - Käppalatunneln

Teknikkonsulten Bjerking har på kort tid fått tre nya uppdrag inom anläggning. Ett av projekten handlar om att projektera en överföringsledning som ska dras från Knivsta till avloppstunneln i Märsta. Denna överföringsledning ersätter Knivsta reningsverk.

Efter en trög period under pandemin har det nu lossnat för Bjerkings anläggningsenheter. På kort tid har enheterna kunnat räkna hem tre nya uppdrag. Det handlar om projektet med överföringsledningen från Knivsta till Käppalatunneln och projekt Ersbo Syd etapp 4, där Bjerking ska ansvara för detaljprojektering av ett nytt industriområde söder om Gävle. Ett tredje projekt handlar om projekt Börjetull, där Bjerking ska ansvara för projektering av ombyggnad och nybyggnad av gator i området Börjetull, nordväst om Uppsala.

Lennart Zetterlund, Affärsområdeschef Infrastruktur

- Det här är en fjäder i hatten för oss, säger Lennart Zetterlund, chef för affärsområdet infrastruktur. Det har varit lite trögt under en period men nu verkar det som att det har lossnat. Tre projekt med ett sammantaget uppdragsvärde på drygt 11 miljoner kronor är mycket bra. Samtliga kunder har valt oss som leverantör baserat på ett bra pris förstås, men även den erfarenhet vi har när det gäller organisation och de referensprojekt vi kan visa upp. Så är fallet även när det gäller uppdraget med överföringsledning från Knivsta till Käppalatunneln. Vi har gjort det förr helt enkelt.

Överföringsledningen som ska dras från Knivsta till Käppalatunneln i Märsta kommer att bli ca 15 km lång och ersätter Knivsta reningsverk som läggs ner. Bjerking ansvarar för delområdena projektering och markåtkomst och det handlar om att säkerställa byggbarhet och genomförbarhet. 20 konsulter från Bjerking kommer att medverka i projektet som beräknas vara klart i mars 2023.

För mer information om de övriga två projekten se: Bjerkings pressrumOm Bjerking

Bjerking är Sveriges äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Vi har kontor i Uppsala och Stockholm. Vi tror på personligt engagemang och kraften i att vara smarta tillsammans. Att bygga vidare på det som fungerar och tänka nytt med innovation och framtidsperspektiv. Genom att utmana och bjuda in till dialog och samarbete tar vi steget mot en framtid som är både hållbar och hälsosam. Läs mer på bjerking.se


Kontaktpersoner

Helena Berg
Kommunikationschef
Helena Berg
Lennart Zetterlund
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad
Lennart Zetterlund